SAM 4293Στόν πανέμορφο συνοικισμό στά Γαβριάδια τῆς Ἱερισσοῦ τίμησε ὁ Λαός τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Ἱσαπόστολο καί Μυροφόρο Ἁγία Μαρία τήν Μαγδαληνή, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό της πού τό καλοκαίρι τοῦ 2016 ἐγκαινίασε μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ὁ Ἐπίσκοπός μας. Ἡ Ἱερισσός, τά Νέα Ρόδα καί ἡ γύρω περιοχή προσῆλθαν μέ κατάνυξη γιά νά τιμήσουν τήν ἁγνή ἀκόλουθο τοῦ Κυρίου μας, τό πλάσμα ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖο ὁ Κύριος ἐξέβαλλε ἑπτά δαιμόνια, καί ἀπό τότε ἔγινε Ἐκείνη ἡ πυρφόρος Μαθήτριά Του.

SAM 4311Τό πρωί τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατο 22α Ἰουλίου 2017, προσῆλθε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος γιά νά μετάσχη στό λαμπρό πανηγύρι, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παν/το Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, τούς Παν/τους Ἀρχιμ. π. Λεόντιο Καρίκα καί π. Μελέτιο Τσόγκα, τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερισσοῦ Πρωτ. π. Μακάριο Ζωνάρα καί π. Βασίλειο Ἀνυφαντή, τόν συνταξιοῦχο Ἐφημέριο τῆς Ἱερισσοῦ π. Ἐμμανουήλ Λοῦπο καί τόν Ἐφημέριο τῶν Ν. Ρόδων π. Ἰωάννη Ἀγγελίδη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιφορτισθῆ μέ τό καθῆκον νά διακονῆ τόν Ἱερό τοῦτο Ναό κατά τούς θερινούς μῆνες.

SAM 4357Τά ψαλτήρια τοῦ Ναοῦ ἐτίμησαν οἱ Ἱεροψάλτες τῶν Ν. Ρόδων καί τῆς Ἱερισσοῦ, ἐνῶ ὁμιλητής ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Πρωτοσύγκελλος. Ὁ π. Χρυσόστομος γλαφυρότατα παρουσίασε τή βιοτή καί τή μαρτυρία τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς γιά τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, διευκρινίζοντας ὅτι ἡ ἁγία αὐτή ψυχή, ἀπό τήν ὥρα τῆς γνωριμίας της μέ τόν Κύριο καί τῆς θαυματουργῆς θεραπείας της, δέν Τόν ἐγκατέλειψε οὔτε στόν Σταυρό καί στό Πάθος Του, οὔτε καί κατά τήν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του, καταξιωθεῖσα νά εἶναι τό πρῶτο πλάσμα πού ἀτένισε τόν ἀναστάντα Θεάνθρωπο! Νά σημειώσωμε, παρετήρησε ὁ Ἱεροκῆρυξ, ὅτι τό μυροβόλο χέρι τῆς Ἁγίας θησαυρίζεται στήν Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, ἔχοντας τό προνόμιο νά διαθέτη τή θερμοκρασία ζωντανοῦ ἀνθρωπίνου μέλους!

SAM 4383Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἱερά λιτανεία τῆς ἁγίας εἰκόνος Της πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τή λήξη τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεσχέθη ἐν καιρῷ τῷ δέοντι καί μέ ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά φέρη τό πολύτιμο κειμήλιο τοῦ Ἱεροῦ της Λειψάνου στόν Ναό γιά προσκύνηση καί εὐλογία τῶν πιστῶν.

 

SAM 4406Ψυχή πού ἀγωνίζεται γιά τήν εὐπρέπεια καί τήν εὐταξία τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας, ὁ κ. Γεώργιος Ἀνανιάδης καί ἡ ἐρίτιμος σύζυγός του κ. Φανή, τούς ὁποίους εὐχαρίστησε δεόντως ὁ Μητροπολίτης μας, μιᾶς καί ἔχουν μετρατρέψει τό σπίτι τους στά Γαβριάδια σέ “μετόχι” τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, κοπιοῦντες καί ἐργαζόμενοι πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τιμή τῆς Ἁγίας. Κατά συγκυρίαν τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας, ὁ ἐκ τῶν κτιτόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μηχανικός καί ἐκλεκτός ἀδελφός μας, κυρός πλεόν, Ἀστέριος Πανιώρας ἐκλήθη ἀπό τόν Κύριο κοντά Του καί ἐκοιμήθη τετιμημένος, μέ τό ὄνομα τῆς Ἁγίας στά χείλη του. Τόν κάλεσε Ἐκείνη κοντά Της, γιά νά γιορτάση μαζί Της τή “γενέθλιο ἡμέρα Της” στό ὑπερουράνιο θυσιαστήριο. Αἰωνία του ἡ μνήμη καί καλό Παράδεισο!

SAM 4329

SAM 4347

SAM 4351

SAM 4372