SAM 5094«Μνήμη π. Ἀναστασίου Θεολόγου» ὀνομάσθηκαν οἱ ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου 2017 στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης στό Ζαγκλιβλέρι.

Τό πρωῒ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεοκλήτου καί συλλειτουργούντων τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσυγκέλλου, τοῦ Παν/του Ἀρχιμ. π. Λεοντίου Καρίκα, τῶν Αἰδ/των π. Μιχαήλ Κόνια, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί π. Ἰωάννου Κωνσταντίνου.

SAM 5116Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε, ἐπισημαίνοντας τίς ἀρετές τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως καί τό παράδειγμα πού δίνει σέ κληρικούς καί χριστιανούς. «Τόν χαρακτήριζε ἡ ἀφιλοχρηματία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ φιλοαγιότητα καί ἰδιαιτέρως πρός τήν Ἁγία Ἀκυλίνα, τήν ὁποία καί ἀνέδειξε.Τήν ἔκανε γνωστή στή Μακεδονία καί στό Πανελλήνιο. Ὡς λειτουργός ἀγαποῦσε τήν λειτουργική ζωή καί κήρυττε σέ κάθε Θ. Λειτουργία. Παρ’ ὅλο πού ἦταν ἀπόφοιτος Β΄ Δημοτικοῦ εἶχε μεγάλη βιβλιοθήκη καί ἦταν αὐτοδίδακτος». Τόνισε ἰδιαίτερα τήν προσφορά του μέ τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης λέγοντας, «δέν θά ὑπῆρχε Ναός τῆς ἁγίας Ἀκυλίνης χωρίς τόν παπα-Ἀναστάση».

Μετά τήν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π. Ἀναστασίου Θεολόγου κτίτορος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης καί ἀκολούθησε στήν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ ἡ ἐκδήλωση μνήμης τοῦ π. Ἀναστασίου.

SAM 5217Τό πρόγραμμα περιελάμβανε:

- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἀπό τήν χορωδία τῆς χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ».

- Μαρτυρίες ἀνθρώπων πού τόν ἔζησαν:

Τοῦ κ. Νικολάου Κοπαρανίδη, τ. Προέδρου τῆς Κοινότητος Ζαγκλιβερίου καί ἐκπαιδευτικοῦ.

Τῆς διδος Γεωργίας Δερατζῆ, Διευθύντριας τῆς Νευρολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, προσωπικῆς ἰατροῦ τοῦ π. Ἀναστασίου καί

Τοῦ Αἰδ. π. Μιχαήλ Κόνια, Καθηγητοῦ τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Θεσ/νίκης.

Ἐπίσης τή δική του μαρτυρία κατέθεσε καί ὁ τ. Ὑπουργός καί Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου.

SAM 5290Στό τέλος ἔγινε προβολή φωτογραφιῶν ἀπό τήν ζωή τοῦ π. Ἀναστασίου.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τόν π. Ἀναστάσιο καί τήν οἰκογένειά του. Κατέληξε δέ λέγοντας ὅτι τό μήνυμα τοῦ ἀειμνήστου πατρός Ἀναστασίου εἶναι: «Ἀγάπη πρός τήν Ἁγία Ἀκυλίνα». Αὐτό τό μήνυμα, εἶπε ὁ Δεσπότης, ὀφείλουμε νά τό διαδώσουμε σέ πανελλήνιο καί πανορθόδοξο κλίμακα, ὥστε ὁ Ἱερός Ναός της στό Ζαγκλιβέρι, στόν ὁποῖο θησαυρίζονται τά Ἱερά της Λείψανα, νά γίνει ζωντανό προσκύνημα, εὐχαριστώντας μέ θερμά λόγια τούς συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης.

Τό πνευματικό μνημόσυνο ἔκλεισε μέ Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ π. Ἀναστασίου, πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνης.

SAM 5288Τό γενικό συντονισμό τῶν ἐκδηλώσεων εἶχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης μέ συνεργούς τόν ἀκούραστο ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἀθανάσιο Κοῦκο, τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί τήν ὀργανωτική Ἐπιτροπή, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ κ. Εὐάγγελος Πολίτης, ἡ κ. Καλλιόπη Παπουτσῆ καί ἡ κ. Καλλιόπη Ἀγγέλη-Θεολόγου, κόρη τοῦ παπα-Ἀναστάση, πού ἐξεπροσώπησε τήν οἰκογένεια στό ἀφιέρωμα πρός τόν πατέρα της.

Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ζαγκλιβερίου Αἰδ. Παναγιώτης Κορκόντζιλας, ὁ Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Βουρνίτης, πνευματικό παιδί τοῦ π. Ἀναστασίου, ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Καραγιάννης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεωργ. Κεμαλμᾶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀναστάσιος Οἰκονόμου, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀδελφότητος «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» Θεσ/νίκης, πολλά πνευματικά παιδιά τοῦ π. Ἀναστασίου καί ὁ φιλόχριστος λαός τοῦ Ζαγκλιβερίου.