Σήμερα Δευτέρα 15η μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ. γιὀρτασε μέ κάθεSAM22 12280 μεγαλοπρέπεια τή μνήμη τοῦ Κτίτορός του Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου ὁ ὑπό ὀλική ἀνακαίνιση - ἀναπαλαίωση μεγαλοπρεπής Βυζαντινός πεντάτρουλλος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Περιστερά Θεσσαλονίκης, πού ὡραιότατα ἒχει χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ ἱστορικός Προάθωνας! Ἐπειδή δέ ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μετά ἀπό πολλούς κόπους καί προσπάθειες, στερεώνεται καί ἀναπλάθεται γιά νά ἀποκτήση πάλι τήν πρότερη δόξα του καί ἡ Ἐνορία τῆς Περιστερᾶς στεγάζεται σέ παρακείμενη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αἲθουσα εὐπρεπισμένη πρός τοῦτο γιά νά καλύψη τῖς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν, τό πανηγύρι τελέσθηκε στήν ὡς ἂνω αἲθουσα, παρακολούθημα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Κυριακή 14η Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου, στόν ὁποῖο προέστη ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, Παν. Ἀρχ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, κηρύσσοντας συνάμα καί τόν θεῖο λόγο. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχ. π.Χρυσόστομο Μαϊδώνη, π.Δωρόθεο Ζέρβα καί π.Εύθύμιο Μαρμαλίδη, τόν ἑορτάζοντα καί ἓλκοντα τήν καταγωγή του ἀπό τήν Περιστερά, τούς Αἰδ. Οἰκ. π.Κωνσταντίνο Σουφτᾶ καί π.Γεώργιο Τσιπλακίδη ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί τούς Διακόνους π.Γεώργιο Κυριάκου καί π.Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη.

Ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς Περιστερᾶς καί προσκυνητές ἀπό τήν Ἐνορία Στρατωνίου, ὃπου ἐφημερεύει ὁ ἑορτάζων π. Εὐθύμιος, κατέκλυσαν τήν ὑπέχουσα θέση Ἱεροῦ Ναοῦ εὐπρεπισμένη αἲθουσα καί τόν περίβολο τοῦ ὑπό ἀνάπλασιν Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Βουλευτή Β΄Θεσσαλονίκης κ.Σάββα Ἀναστασιάδη, τόν Δήμαρχο Θέρμης κ.Θεόδωρο Παπαδόπουλο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ.Βασίλειο Μουστάκα, τόν Πρόεδρο τῆς Περιστερᾶς καί Πρωτοψάλτη κ.Γεώργιο Κουτσιλᾶ, τήν Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, ἐρίτιμο κα Μαρία Τσιάπαλη καί τούς ἐκλεκτούς ἀρχαιολόγους συνεργάτες της, οἱ ὁποῖοι ἒχουν ἀναλάβει νά φέρουν εἰς πέρας τό μεγάλο ἒργο τῆς ἀναγεννήσεως τοὺ Ἱεροῦ Ναοῦ, τόν Διευθυντή καί τούς Δασκάλους τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Κωμοπόλεως μέ τούς μαθητές τους κ.ἂ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στή λαμπρά βιοτή τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου, μεγάλου ἀσκητοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, πού γεννήθηκε στήν Ὀψώ τῆς Γαλατίας, κοντά στήν Ἂγκυρα, κατά τά τέλη τοῦ 823 ἢ τό 824. Ἐμνημόνευσε τό φημισμένο Μοναστήρι τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας, ὃπου τό 843 ὁ Ἃγιος ἐκάρη μοναχός, καί ἀπό Νικήτας ὀνομάσθηκε Εὐθύμιος, τήν κατά τακτά χρονικά διαστήματα διαμονή του στόν γεραρό Ἂθωνα, στήν καταφυγή του στή Νῆσο τῶν Νέων (Ἃγιο Εὐστράτιο), στά Βράσταμα τῆς Χαλκιδικῆς ὃπου ἳδρυσε Λαύρα, στά περίχωρα τῆς Θεσσαλονίκης ὃπου ἀσκήτευσε ὡς στιλήτης, στήν ἒλευσή του στίς Περιστερές, ὃπου ἳδρυσε ἀνδρώα καί γυναικεία Μονή, στήν ἀναχώρησή του, λίγο πρό τοῦ θανάτου του στή Νῆσο Ἱερά καί στήν ἒνθεη κοίμησή του στό ἲδιο νησί κατά τή 15η Ὀκτωβρίου 898.

Λαμβάνοντας ἀφορμή ὁ ὁμιλητής ἀπό τόν ἀσκητικό βίο τοῦ Ὁσίου ὡμίλησε γιά τόν “καλό” καί “πονηρό” τρόπο πού ὁ ἲδιος ὁ Θεός δίδαξε τά πλάσματά του γιά τήν πραγμάτωση τῆς ζωῆς. Ὁ “καλός” τρόπος πραγματώσεως τῆς ζωῆς εἶναι ὁ ἁγιοτριαδικός τρόπος τῆς ἀγάπης καί κοινωνίας, τῆς μεθέξεως δηλαδή τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἁγιότητας, ὁ δρόμος τοῦ νά γνωρίσης τόν Θεό καί τή σύνολη Δημιουργία Του μέ τόν Θεό! Ὁ “πονηρός” τρόπος πραγματώσεως τῆς ζωῆς προβάλλει ὡς ἐφικτή τή δυνατότητα τῆς αὐτοζωῆς, τή δυνατότητα νά ἐμπεριέχη τό κτιστό δημιούργημα καί τήν αἰτία καί τόν σκοπό του, νά φτάνη μ’ ἂλλα λόγια στήν ἰσοθεΐα κι αὐτοθέωση. Νά γνωρίζη καί νά ὁμοιάζη τό πλάσμα μέ τόν Πλάστη χωρίς τόν Πλάστη. Πρόκειται γιά τήν αὐθαιρεσία ἢ τήν αὐθάδεια τῆς ὁμοιώσεως μέ τόν Θεό χωρίς τόν Θεό.

Κλείνοντας ὁ Ἱεράρχης κατέληξε:«Ἡ αὐτοθέωση - ἰσοθεΐα ἢ αὐτοσωτηρία εἶναι ἓνας πειρασμός, ἢ καλύτερα ὀ μεγαλύτερος πειρασμός πού γέννησε τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, πού γοητεύει δυστυχῶς τόν ἂνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀρέσκεται νά αὐτοανακηρύσσεται Θεός καί γιά τόν ὁποῖο τά πάντα ἐπιτρέπονται. Μά αὐτό εἶναι μιά ψεύτικη - ἀνόητη ἐπιδίωξη, πού ἐκδέχεται ὡς ζωή τήν ἂρνηση τῆς ζωῆς καί ὁδηγεῖ τελεσίδικα στόν θάνατο. Ὁ Ὃσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος μοσχοβολᾶ ζωή καί ἀθανασία μέσα στή λάρνακά του! Πές μου ἀδελφέ μου, γιατί νά διαλέξης τόν τάφο τῆς ζωῆς μέ τό θέλημά σου; Ἡ Ζωή, ὁ Χριστός δηλαδή σέ περιμένει!»

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτανεία τῆς Τιμίας Κάρας καί τῆς πανσέπτου εἰκόνας τοῦ Ἁγίου ἀνά τίς ὁδούς τῆς Περιστερᾶς καί κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιθεώρησε μαζί μέ τήν κα Τσιάπαλη καί τούς συνεργάτες της τά ἒργα στόν Ἰερό Ναό, ἐκφράζοντας γιά πολλοστή φορά τά συγχαρητἠριά του καί τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν ἐπιτελούμενη ὑποδειγματική ἐργασία στόν Ἁγιο Ἀνδρέα.


Created with Flickrset for Joomla.