50329371736 aa544ba2a5 w Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ἒλαβε χώρα στόν πάγκαλλο ἱστορικό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, πρός ἀποφυγήν διαδόσεως τοῦ κορωναϊοῦ, ἡ πρώτη γιά φέτος Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τήν Πέμπτη 10η Σεπτεμβρίου τ.ἒ. μέ μεγάλη ἐπιτυχία. Προσῆλθαν ἂπαντες οἱ Κληρικοί μας ἀνταποκρινόμενοι στή φωνή τῆς Ἐκκλησίας καί σεβόμενοι τήν Ἱερατική τους ἰδιότητα πού ἒχει ἀνάγκη ἀνακαινίσεως ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγιοτριαδικοῦ Θεοῦ καθ’ὃλη τή διακονία τους στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

            Οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως ἐκκίνησαν μέ τόν ἀπαραίτητο Ἁγιασμό ἐπί τῇ εἰσόδῳ στό Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἒτος καί τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου. Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τούς ἁγίους Πατέρες καί κυρίως τόν προσκληθέντα ἐκλεκτό ἁγιορείτη εἰσηγητή τῆς Συνάξεως Πανοσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Μύρωνα Σιμωνοπετρίτη. Νά σημειωθῆ ὃτι ὁ Ἐπίσκοπός μας προσεκάλεσε γιά εἰσηγητή στή Σύναξη τόν ἃγιο Καθηγούμενο τῆς Ἁγιορείτικης Γεραρᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐλισσαῖο, ἀλλά λόγῳ ἀνειλημένης του ὑποχρεώσεως, ἀπέστειλε τόν ἐκλεκτό συνεργάτη του καί συνέκδημο π. Μύρωνα καί ὡς ἀπεδείχθη ἒπραξε ἃγια!

            Ὁ Μητροπολίτης μας ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ στό Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἒτος καί ζήτησε τήν ἐγρήγορση τῶν Κληρικῶν μας καί τήν πνευματική τους ἀμέριστη συμβολή τόσο στά πνευματικά, ὃσο καί στά διοικητικά θέματα πού ἀναφύονται στίς Ἐνορίες μας. Κατέγραψε τούς ὃρους τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου, τοῦ ὁποίου ἀρωγός φέτος ἒρχεται ἡ σεβαμία Μεγίστη Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί ὁ ἃγιος Καθηγούμενός της κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ. Λόγος ἒγινε γιά τήν τακτοποίηση τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν μέ τήν ἒνταξη στό Κτηματολόγιο καί φυσικά ὁ Ἐπίσκοπός μας ζήτησε ἀπό τούς Κληρικούς μας νά τηροῦν μέ εὐλάβεια καί νά τελοῦν τίς καθημερινές Ἱερές Ἀκολουθίες στούς Ναούς, ὡς καί τήν ὑποδειγματική ἒναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ἁπασῶν τῶν βαθμίδων καί τῶν κηρυγμάτων ἃπαξ τῆς Ἐβδομάδος στά κατ’ Ἐνορίαν Πνευματικά Κέντρα.

            Μετά ταῦτα κάλεσε τόν Ὁμιλητή νά λάβη τόν λόγο, ἀφοῦ προηγουμένως τόν παρουσίασε στήν ἐκλεκτή ὁμήγυρη, ζητῶντας ἀπό τόν π. Μύρωνα νά μεταφέρη στήν ἁγιώνυμο Ἱερά Κοινότητα καί τήν οὐρανοσκέπαστο Ἱερά Μονή του, τό καστρομονάστηρο τῆς Σιμωνόπετρας τόν σεβασμό καί τήν τιμή ὁλάκερης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ ἰδίου, γιά τό ὓψιστο ἀσκητικό, πνευματικό καί ἐθνικό ἒργο πού ὑφαίνεται στό Ἃγιον Ὂρος. Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Μύρωνος.

            Ἦταν μιά καταπληκτική, πρακτικότατη, βαθειά θεολογική, ἁπλούστατη σέ διατύπωση, γεμάτη ἀγάπη καί σεβασμό πρός τήν Ἱερωσύνη καί ἐπιστήριγμα πρός τόν ἀγωνιζόμενο Κληρικό εἰσήγηση. Ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος τήν παρακουλούθησε καί δήλωσε καταγοητευμένος ἀπό τίς θέσεις τοῦ ἐμπειροτάτου πνευματικοῦ πατέρα καί ἁγιορείτη διακεκριμένου ἁγίου Ἱερομονάχου.

            Καταρχήν ὁ Ὁμιλητής ἀνεφέρθη στήν Ἱερωσύνη ὡς ἁγιοπνευματική Χάρη καί Δωρεά καί μίλησε γιά τόν Λειτουργό τῆς Χάριτος ἀντλώντας ἐπιχειρήματα ἀπό τήν ἁγιορείτικη χριστοπόθητη ἐμπειρία καί κοινωνία του μέ ἁγίους σύγχρονους Πατέρες πού ὁ Λαός μας ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖται. Ἒκανε ἀναφορά στούς Ἁγίους: Παΐσιο, Πορφύριο, Ἱερώνυμο τόν Σιμωνοπετρίτη, Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, ὡς καί σέ λαμπρούς πνευματικούς του πατέρες, ὃπως τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κερκύρας Πολύκαρπο, Ἐφραίμ τόν Ἀριζόνας, Αἰμιλιανό τόν Σιμωνοπερίτη καί τετιμημένο Γέροντά του κ.ἂ.

            Καταγράφουμε δύο-τρία σημεῖα ἀπό τήν εἰσήγησή του, πού ὁλόκληρη τήν παραθέτουμε καί σέ VIDEO καί σέ PDF κατωτέρω.

            «Θά ἢθελα ἐπίσης, ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι, νά πῶ δυό λόγια γιά τήν κάθε πρεσβυτέρα καί γιά τά παιδιά σας.

            »Μάθετε νά τούς ἀκοῦτε. Ὃλοι μας θέλουμε κάποιον νά μας ἀκούει. Οἱ Πνευματικοί, θά τό διαπιστώνετε στό Ἐξομολογητήριο. Ἐκεῖ ἒχετε ὑπομονή, ἀνοχή, ἀγάπη γιά τόν καθένα πού ἒρχεται. Ὃταν ὃμως πάτε στό σπίτι τότε θυμόσαστε ὃτι εἶστε κουρασμένοι καί δέν ἒχετε οὒτε χρόνο, οὒτε διάθεση, οὒτε ὑπομονή, οὒτε ἀνοχή...καί δέν θά πῶ οὒτε ἀγάπη, ἀλλά ἒχετε ἀνενέργητη ἀγάπη καί ἒτσι δέν ἀκοῦτε οὒτε τήν πρεσβυτέρα οὒτε τά παιδιά καί, μάλιστα, ἒχετε τήν ἀπαίτηση νά κάνουν ἡσυχία γιά νά ξεκουραστεῖτε. Ἡ κουρασή σας εἶναι ἀληθινή, ἀλλά ἡ ὑπέρβασή σας εἶναι θυσιαστική καί ὃπως εἲπαμε ἡ θυσία φέρνει εἰρήνη καί χαρά.

            » Πρέπει νά ἐνθυμούμεθα πάντοτε:

               Στό σπίτι εἲμαστε πρῶτα σύζυγοι καί μετά γονεῖς.

               Στόν Ναό εἲμαστε “λειτουργοί”.

               Στό χωριό εἲμαστε “ποιμένες”.

             Στή Μητρόπολη “διάκονοι” Χριστοῦ ἀναφερόμενοι στόν Ἐπίσκοπό μας.

             Ὃταν μπερδεύουμε τούς ρόλους στούς χώρους μας τότε δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα σωστά.»

            Ἂλλο ἒνα ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του:

            «Κάποτε πού ἦρθε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κερκύρας κυρός Πολύκαρπος εἰς τό Ἃγιον Ὂρος μᾶς ἒλεγε πώς, ὃταν ὑπηρετοῦσε ὡς Πρωτοσύγκελλος στά Τρίκαλα, τό ἀπόγευμα ἒβγαινε μέ τόν Δεσπότη μας, τόν ἀείμνηστο Διονύσιο, ἓναν ἀπογευματινό περίπατο γιά νά ξεκουραστοῦν ἀπό τόν φόρτο τῶν ἐργασιῶν εἰς τό γραφεῖο. Ἒπαιρναν τόν ὁδηγό καί προχωροῦσαν. Μέσα στή φύση κάποιος ξεκουράζεται καλύτερα, ἀλλά καί νοιώθει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐναργέστερα. Περνοῦσαν ἒξω ἀπό τά χωριά τῆς Ἐπαρχίας των ὣρα Ἑσπερινοῦ. “Δέν πάμε νά δοῦμε τί κάνει ὁ παπᾶς τοῦ χωριοῦ;” Ἒλεγε ὁ Δεσπότης. “Κάνει Ἑσπερινό;” Πήγαιναν κι ἂν μέν ἒκανε Ἑσπερινό συνέχιζαν μαζί, ἂν ὃχι, κτυποῦσαν τήν καμπάνα κι ἂρχιζαν τόν Ἑσπερινό! Καταλαβαίνετε πῶς ἒνοιωθε ὁ παπᾶς ὃταν πήγαινε στόν Ναό κι ἒβλεπε τόν Δεσπότη του καί τόν Πρωτοσύγκελλο νά διαβάζουν τόν Ἑσπερινό...»

            Καί μιά τρίτη ἀπόστροφή τοῦ π. Μύρωνος:

«Ὁ ἃγιος γέροντας Παΐσιος ἒλεγε «ὁ ἱερεύς δέν μπορεῖ ποτέ νά κλείσει τήν πόρτα του. Ἒχει μεγάλη εὐθύνη. Ὁ ἓνας εἶναι ἀπελπισμένος, ὁ ἂλλος ἂρωστος καί ἒχει ἀνάγκη, ὁ ἂλλος ψυχοραγεῖ. Πρέπει ἂλλους νά τούς δεχθεῖ, ἂλλους νά τούς ἐπισκεφθεῖ. Δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ὁ Ἱερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές· πρέπει νά τίς βοηθήσει. Ἂν δέν τίς βοηθήσει καί τίς πάρει ὁ Θεός ἀτακτοποίητες, ποιός θά ἒχει τήν εὐθύνη; Δέν τήν ἒχει ὁ Ἱερεύς;»

Ἀκολούθησε εὐρύτατος διάλογος καί συζήτηση τοῦ εἰσηγητοῦ μέ τόν Ἐπίσκοπο καί τούς Κληρικούς μας, προσφέρθηκε κέρασμα στούς συνέδρους καί ἒφυγαν οἰ πάντες ἀναπαυμένοι καί πρωτίστως ὁ Δεσπότης μας!


Created with Flickrset for Joomla.

H εισήγηση του π. Μύρωνος σε PDF.