Xpert Slider

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

   52151285300 d0c0d2683c wΣήμερα, Πέμπτη 16η Ἰουνίου τ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ προσκάλεσε τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας σέ Ἱερατική Σύναξη, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Ἀπό τίς 7 τό πρωΐ ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Διάκονό του, π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στό παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δρακρυρροούσης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου καί λειτούργησε ὡς ἁπλός Πρεσβύτερος, ἐπειδή πρίν τέσσερα χρόνια, δηλαδή στίς 15 Ἰουνίου 2018, ἐκοιμήθη ἡ κατά σάρκα ἀδελφή του Ρεβέκκα Ἀθανασοπούλου καί τήν ἑπομένη, 16η Ἰουνίου, ἐτάφη στή γενέτειρά τους, στήν Τρίπολη. Ἡ ἡμέρα, λοιπόν, αὐτή, ὑπῆρξε ἕνας συνδυασμός προσευχῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ πλέον ἀγαπημένου προσώπου τοῦ Δεσπότου μας καί συνάμα μιά πετυχημένη καί λαμπρά Ἱερατική Σύναξη τοῦ σεπτοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
52150224162 b4ede4dfb4 w   Ὁμιλητής-εἰσηγητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Β΄ Περιφέρειας τῆς Μητροπόλεώς μας καί Προϊστάμενος τοῦ λαμπροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν Νέων Ρόδων, ὅπου καί θησαυρίζεται ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σκουπιώτισσας, πού οἱ πρόσφυγες μετέφεραν μαζί τους τό ’22. Τό θέμα τό ὁποῖο ἀνέπτυξε ὁ ὁμιλητής ἦταν ἡ προσέγγιση στό Μυστήριο τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή ὅτι ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας ἑδράζεται στό θεμέλιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.


   Στή σαρανταπεντάλεπτη ὁμιλία του ὁ π. Βαρθολομαῖος προσέγγισε αὐτό καθ’ ἑαυτό τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπάντησε στό τί εἶναι Ἀποστολική Παράδοση καί τί Ἀποστολική Διαδοχή, σέ τί ἀποβλέπει ἡ ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας θέσπιση τῶν Ἱερῶν Κανόνων διά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, σέ τί στοχεύουν οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τί κυρίως σημαίνει γιά τήν Ἐκκλησία ὅτι ζεῖ μία διαρκῆ Πεντηκοστή.
   Ἡ Ἐκκλησία, τονίστηκε ἀπό τόν ὁμιλητή, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί κοινωνία θεώσεως. Εἶναι μετοχή στή θεανθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ καί μετοχή στήν ἁγιοτριαδική ζωή ἐν Χριστῷ. Ἰδιαιτέρας σημασίας ἦταν οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ π. Βαρθολομαίου γιά τή θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως στήν Ἐκκλησία καί ὁ τονισμός ἀπό μέρους του ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ αὐθεντικός φύλακας καί ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
   Ἡ Ἐκκλησία, συνέχισε ὁ εἰσηγητής, εἶναι ἁγία, ἄμωμη, καθαρή καί αὐτό ὀφείλεται στήν Κεφαλή Της, δηλαδή τόν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ δέν ἔχει κανένα σπίλο, καμία ρυτίδα, ἀλλά εἶναι ἁγία καί ἄμωμη. Ἄρα, ἡ ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας προέρχεται καί ὀφείλεται στήν ἁγία Κεφαλή Της καί ὄχι στήν ἁγιότητα τῶν μελῶν Της. Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δέν ἁγιάζουν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἁγιάζονται ἀπό Αὐτήν, κυρίως ἀπό τήν Κεφαλή Της, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Κατ’ ἐπέκταση οἱ ἁμαρτίες τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ πιθανή ἀναξιότητα τῶν Κληρικῶν Της- Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων- δέν «μολύνουν» τήν Ἐκκλησία, ἀλλά οἱ Κληρικοί, ἔστω καί ἀνάξιοι, παραμένουν στήν Ἐκκλησία καί λειτουργοῦν, καί ἐν καιρῷ ἀποβάλλονται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπως τό Σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποβάλλει κάθε ξένο στοιχεῖο καί μή ἀφομοιώσιμο.
   Κάνοντας ἀναφορά ὁ π. Βαρθολομαῖος στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Σιναΐτη, παρετήρησε ὅτι κάθε πιστός πού παραμένει στήν Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μετέχει μέσῳ τῆς πίστεως στήν υἱοθεσία τοῦ Πνεύματος, μπορεῖ ὅμως, νά μένη ἀνενέργητος καί ἀφώτιστος λόγῳ τῆς ἀμέλειας καί τῆς ἀπιστίας, στερούμενος τό Φῶς καί τή ζωή τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι, κάθε μέν Πιστός εἶναι «μέλος Χριστοῦ καί πνεῦμα Χριστοῦ ἔχων• ἀνενέργητος δέ καί ἀκίνητος καί πρός μετουσίαν τῆς χάριτος ἀνεπίδεκτος»!
   Ἀκολοθώντας τή θεολογία τοῦ ἀειμνήστου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι καί τῆς διδασκαλίας τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὁ εἰσηγητής συμπέρανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως τήν πρώτη περίοδο ζοῦσε χωρίς τήν Ἁγία Γραφή ἡ ὁποία ἀπαρτίστηκε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἔτσι ζοῦσε καί χωρίς ἱερούς κανόνες, οἱ ὁποῖοι θεσπίστηκαν ἀργότερα γιά νά διασφαλίσουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν μποροῦμε νά παρακάμπτουμε τούς ἱερούς κανόνες, ἀλλά οὔτε καί νά τούς θέτουμε πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τό Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἐκείνη ἡ Ὁποία διά τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων καί Πατέρων γράφει τήν Ἁγία Γραφή καί θεσπίζει τούς ἱερούς κανόνες, καί ἡ Ἐκκλησία διά τῶν Πατέρων, ἐπιλύει τά προκύπτοντα κάθε φορά ζητήματα καί ἐν Συνόδῳ ἀποφασίζει σχετικῶς.
   Ἑπομένως, συνεπέρανε ὁ π. Βαρθολομαῖος, ἡ Ἐκκλησία, ὡς τό Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι εὐρύτερη ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί φανερώνεται στήν Ἁγία Γραφή, εἶναι εὐρύτερη ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί φανερώνεται στούς Ἱερούς Κανόνες, εἶναι εὐρύτερη ἀπό τά Ἱερά Μυστήρια καί φανερώνεται στά Ἱερά Μυστήρια. Ἡ ἐμπειρία ἀυτή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει ἐξαντληθῆ οὔτε στήν Ἁγία Γραφή, οὔτε στήν Ἱερά Παράδοση, ἀλλά ἀντανακλᾶται μόνο σέ Αὐτές (π. Γεώργιος Φλωρόφσκι).
   Τελειώνοντας ὁ ὁμιλητής συνέδεσε θεολογικά τήν Ἀποστολική Διαδοχή μέ τήν Πεντηκοστή. Ἡ Ἀποστολική Διαδοχή δέν πρέπει νά χωριστῆ ἀπό τήν Ἀποστολική Παράδοση καί στήν πράξη δέν μπορεῖ ποτέ νά χωριστῆ. Αὐτή ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μιά ἀκατάσχετη παρελθοντολογία, ἀλλά ἡ «μνήμη τῆς Ἐκκλησίας». Πιστότητα στήν Παράδοση, λοιπόν, σημαίνει συμμετοχή στήν Πεντηκοστή καί Παράδοση σημαίνει ὁλοκλήρωση τῆς Πεντηκοστῆς.
   Ὁ εἰσηγητής ἔκανε πλεῖστες ὅσες ἀναφορές στά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στούς Ἱερούς Κανόνες, στόν Ἅγιο Εἰρηναῖο Ἐπίσκοπο Λουγδούνων (Λυῶνος), τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Σιναΐτη, τον ἱερό Νικόλαο Καβάσιλα, τόν Μέγα Βασίλειο κ.ἄ..
   Τελικό συμπέρασμα τῆς εἰσηγήσεως ἦταν ὅτι ἡ Ἀποστολική Παράδοση καί ζωή πού ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία μεταδίδεται μέ τήν Ἀποστολική Διαδοχή καί συνδέει στενά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μέ τήν Ἐκκλησία καί τή Θεία Εὐχαριστία.
   Μετά τό πέρας τῆς ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως ἐπακολούθησε εὐρυτάτη συζήτηση μεταξύ τῶν Κληρικῶν μας καί τοῦ ὁμιλητοῦ, ὑπό τόν συντονισμό βεβαίως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Κληρικό του γιά τή θεολογική καί ἐκκλησιαστική ποιότητα τῆς ὁμιλίας του καί γιά τήν καθαρότητα καί πατερικότητα τῶν θέσεών του στά ἀναφυέντα ζητήματα.
   Μετέπειτα ἐπακολούθησε τράπεζα, ἡ ὁποία προσφέρθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς κατά σάρκα ἀδελφῆς του Ρεβέκκας, καί φυσικά πρός τιμήν τῶν Κληρικῶν μας.

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ...
... και ΕΔΩ