52229856029 f90499cee2 w

         Στά δροσοστάλακτα Πετροκέρασα καί κάτω ἀπό τήν αὔρα τοῦ ὑπέροχου πράσινου γιόρτασε ἡ Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου πανηγυρικά τόν λαοφιλῆ Ἅγιο καί Προφήτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἠλιού τόν Θεσβίτη. Ἄλλωστε, χρόνια τώρα ἡ Κοινότητα αὐτή τιμᾶ τόν Προστάτη της Ἅγιο πού λαοφιλέστατος ὤν πλημμυρίζει μέ τή χάρη του τίς καρδιές τοῦ φιλόχριστου Λαοῦ. Ἔτσι, τήν παραμονή, Τρίτη 19η Ἰουλίου τό ἀπόγευμα, ἐψάλη Μέγας Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο προέστη ἀπεσταλμένος ἀπό τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Χρύσανθος Σαββίδης, ἐκλεκτός Κληρικός καί Θεολόγος καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο.
 
 
 
         Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀκουλουθιῶν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς δύο Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τεσεπίση, πλαισιούμενος ἀπό τούς Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀθανάσιο Κοῦκο, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Περιφερείας Ζαγκλιβερίου καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία καί τόν ἐκλεκτό Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Μιχαήλ Γιαννάκοβ, Θεολόγο καί Μολδαβό τήν καταγωγή, πολύτεκνο καί πνευματικό ἄνθρωπο.
 
         Ὁ φιλόχριστος Λαός τῶν Πετροκεράσων προσῆλθε στό Εὐχαριστιακό Τραπέζι πανοικεί μέ ἐπικεφαλῆς τούς Βουλευτές κ. Θεόδωρο Καράογλου, τ. Ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης, καί κα Θεοδώρα Αὐγέρη, τόν Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ταχματζίδη, τή Γενική Γραμματέα Δήμου Λαγκαδᾶ κα Ἑλένη Δραγατίδου, τούς Προέδρους Πετροκεράσων κ. Ἀθανάσιο Καλαφάτη, Ζαγκλιβερίου κ. Νικόλαο Κοπαρανανίδη καί Λειβαδίου κ. Δημήτριο Γουδήρα- καθηγητή Πανεπιστημίου. Ὅπως κάθε χρόνο τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν ὁμήγυρη ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ὁ Ἀριστοτέλης» κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης.
 
          Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στον ἁρματηλάτη πυρφόρο Ἅγιο Προφήτη Ἠλία τόν Θεσβίτη πού ἔζησε στό Ἰσραήλ τόν 9ο αἰ. π.Χ. καί ὡς Ζηλωτής κόσμησε τόν Καιρό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τήν πολυτάλαντη καί ἀπόλυτα ἀσκητική προσωπικότητά του. Θύμισε ὁ ὁμιλητής τόν δριμύτατο ἔλεγχο τοῦ Προφήτου στόν ἀσεβῆ βασιλέα Ἀχαάβ καί στή σύζυγό του Ἰεζάβελ καί τόν ἀπηνῆ πόλεμο πού ὑπέστη ἐξαιτίας κυρίως τής βασιλίσσης στίς ἐρήμους τοῦ Ἰσραήλ. Περιέγραψε γλαφυρά τήν ἀναχώρηση τοῦ Προφήτου στήν ἐρημική κοιλάδα τοῦ Χορράθ, ὅπου τρεφόταν μέ τροφή πού τοῦ προσκόμιζαν κοράκια μέ ἐπέμβαση τοῦ μοναδικοῦ καί ἀληθινοῦ Θεοῦ Ἰαχβέ. Μίλησε γιά τήν παρουσία του στά Σαρεφτά στήν οἰκία τῆς φτωχῆς χήρας καί τήν ἀνάσταση τοῦ κεκοιμημένου παιδιοῦ της ἀπό τόν ἴδιο. Διαζωγράφισε τή φοβερή ὁμολογία περί τοῦ Ἑνός καί μοναδικοῦ Θεοῦ στό Κάρμηλο ὄρος, ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ καί πλήθους ἱερέων εἰδωλολατρῶν τοῦ Βάαλ, τούς ὁποίους κατατρόπωσε καί καταντρόπιασε. Καί κατέληξε γιά τή βιοτή τοῦ Ἅγίου ὁ Ἐπίσκοπός μας μέ τήν καταφυγή τοῦ Θεσβίτου στό ὄρος Σινά καί μάλιστα στό Χωρήβ, ὅπου ἐμφανίστηκε σέ αὐτόν ὁ Θεός Ἰαχβέ ἐν ὀράματι, ὡς αὔρα λεπτή, ὠθώντας τον νά κατέβη στό Ἰσραήλ καί νά χρίση διάδοχό του τόν Προφήτη Ἐλισσαῖο. Διερμήνευσε δέ ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλιού δέν ἐκοιμήθη, οὔτε ἀνέστη, οὔτε μετέστη πρός οὐρανόν, ἀλλά ἀνηρπάγη “πυρίνῳ ἅρματι” πρός τόν Κύριο καί Θεό του γιά νά ἐπιστρέψη κατά τή Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία, καθομολογώντας Τον ὡς Σωτῆρα, Θεό καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου.
 
          Ὁ Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε τόν Προφήτη Ἠλία ὡς κρηπίδα τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐξαγγελέα τῆς θεότητος τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ’ ὅτι μαζί μέ τόν Προφήτη Μωϋσέα πλαισίωσε τόν Κύριο στό ὄρος Θαβώρ κατά τή Μεταμόρφωσή Του, τονίζοντας ἔτσι ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας ἔβλεπε τόν Μεσσία, δηλαδή τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος πού ἐνανθρώπησε καί ἐπιπλέον ἡ Καινή Διαθήκη τόν ἀναμένει ὡς ὁμολογητή καί πάλι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο.
 
         Ἐπέρανε δέ τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος λέγοντας ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μιλώντας γιά τόν Προφήτη Ἠλία καί τιμώντας τό σεπτό πρόσωπό του, τονίζει ἀφ’ἑνός μέν τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ κατά τήν Παλαιά Οἰκονομία στό ἀρχαῖο Ἰσραήλ καί ἀφ’ἑτέρου προσκυνεῖ καί καθομολογεῖ τήν πιστότητά της στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν κατά Χριστόν Οἰκονομία, δηλαδή, σέ ὅλα τά σωτήρια μεγαλεῖα πού ἀπέρρευσαν ἀπό τή Σάρκωση, Σταύρωση καί Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Αὐτή τήν πορεία τής Ἐκκλησίας ὁ ὁμιλητής τή χαρακτήρισε ἀγῶνα ἐγχριστώσεως, δηλαδή πορεία καί συνάντηση μέ τόν σαρκωθέντα Θεό καί μετοχή στήν κατά Χριστόν ζωή, ὅσο τό δυνατόν στά ἀνθρώπινα μέτρα. Ἐγχρίστωση, κατά τόν Ἅγιο Πατέρα Ἰουστῖνο Πόποβιτς, εἶναι ἡ ἐντολή πού ἔχει λάβει ἡ Ἐκκλησία ἀπό τόν Δομήτορά Της γιά τή μετοχή τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου στήν Ἁγιοτριαδική ζωή, μέ τή βρώση καί τήν πόση τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας κατά τήν Εὐχαριστία.
 
         Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ εἰδική πλακέτα τόν ἐξαίρετο Πολιτικό Μηχανικό κ. Εὐάγγελο Θεοδοσιάδη καί τήν ἐρίτιμο σύζυγό του κα Ἀναστασία Φράγκου, κατά σάρκα ἀδελφή τοῦ ἱεροψάλτου τοῦ Ναοῦ, κ. Ἀθανασίου Φράγκου, ὁ ὁποῖος ἀνιδιοτελῶς καί ἀναργύρως ἐπί σειρά ἐτῶν ψάλλει καί κοσμεῖ τό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ. Ἡ τιμή ὠφείλετο στήν πολύτιμο προσφορά τοῦ ζεύγους πρός τήν Ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων καί μάλιστα στήν ἐκ μέρους τοῦ κ. Θεοδοσιάδη ἐκπόνηση μελέτης καί ἀναπαλαίωσης τοῦ ἱστορικῆς σημασίας παρεκκλησίου Ἁγίου Ἀθανασίου Πετροκεράσων. Ὁ Δεσπότης χαρακτήρισε τήν ἐργασία τοῦ ζεύγους στό Παρεκκλήσιο ὑποδειγματική καί ἐξαιρετική, γιά αὐτό καί ἀνταπέδωσε μέ τό ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς εὐγνωμοσύνης. Τήν τιμητική πλακέτα στόν κ. Θεοδοσιάδη ἀπέδωσε ὁ τ.Ὑπουργός κ. Θεόδωρος Καράογλου.
 
         Μετά τήν Ἀπόλυση, Ἄρχοντες, Κλῆρος καί Λαός μετέβησαν στήν πλατεῖα τῶν Πετροκεράσων, ὅπου εὐλογήθη ἡ παραδοσιακή φασολάδα λόγῳ ἡμέρας Τετάρτης καί τά ἕτερα νηστίσιμα ἐδέσματα καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα μετεῖχε στό παραδοσιακό “Κουρμπάνι”. Ἡ ἐκδήλωση συνοδευόταν καί ἀπό παραδοσιακή ἑλληνική ζωντανή μουσική, προνοίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος.

 


Created with Flickrset for Joomla.