ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ 17 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

 

Ἀρ. Πρωτ.:243

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 14 Μαΐου 2020

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια καί

Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς Ἓδρας των

          Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Ἡμῶν Γράμματος κοινοποιοῦμεν Ὑμῖν τά μέτρα Ὑγιεινῆς τά ἰσχύοντα διά τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά Εὐαγῆ Καθιδρύματα τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας ἀπό 17ης Μαΐου ἓως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἒ. πρός ἀποφυγήν τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3021 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( Ἀρ. Πρωτ. 2058-869/ 13-05-2020) καί συνῳδά τῇ ὑπ’ Ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 29519/12.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1816/12-05-2020) Κοινῇ Ὑπουργικῇ Ἀποφάσει (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας – Θρησκευμάτων καί Ὑγιείας, μέ θέμα: «Ἐπιβολή προσωρινῶν μέτρων στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἒναντι τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 17.5.2020 ἓως 5.6.2020».

Διαβάστε περισσότερα: ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ 17 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΝΕΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟ 1854...

geroplatanosΤήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου ( Ἰωαν. ε΄ 1-15) 10η Μαΐου τ. ἔ., τρίτη ἀπό τό Ἅγιο Πάσχα, ἡ δροσοστάλακτη κωμόπολη τοῦ Γεροπλατάνου Χαλκιδικῆς, τίμησε τό μαρτύριο τῆς φωτιᾶς, δηλαδή τό ὁλοκάυτωμα τῶν ἕξι Νεοπαρθενομαρτύρων βλαστῶν της, γιά τίς ὁποῖες σεμνύνεται ὅλως ἰδιαιτέρως ὁ τόπος αὐτός, ἀλλά καί συνάμα ὀλάκερη ἡ Χαλκιδική καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις.

Διαβάστε περισσότερα: ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΝΕΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟ 1854...

206 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ......

DSC05949de  Σήμερα Παρασκευή 8η Μαΐου τ. ἔ. τό “Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο” πού ἑδράζεται στόν Οἶκο Εὐγηρίας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Ἀρναία, στήριξε 206 οἰκογένειες ἐμπερίστατες, μέ ἀγαθά τά ὁποῖα συνάχθηκαν ἀπό τίς Ἐνορίες μας, τίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ π. Χρήστου Μήτσιου καί τῆς κας Κυριακῆς Φράγκου καί ἄλλων ἀδελφῶν μας Κληρικῶν καί Λαϊκῶν χορηγῶν πού στηρίζουν τόν εὐλογημένο αὐτό θεσμό.

Διαβάστε περισσότερα: 206 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ......

Η ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΔΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ...

maditosΤήν Τρίτη, 5η Μαΐου τ.ἒ., πού κατά τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας μας “μνήμην ποιούμεθα” τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος τοῦ β΄αἱῶνος Εἰρήνης καί τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Νέου τοῦ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ, ἡ Ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νέας Μαδύτου ἐτίμησε σεμνομεγαλόπρεπα τόν συνεορτάζοντα Προστάτη της Ἃγιο Εὐθύμιο Ἐπίσκοπο Μαδύτου τόν Μυροβλύτη. Εἶναι γνωστό ὃτι στήν Κωμόπολη αὐτή ἒχει ἀνεγερθῆ ἀπό τούς Μαδυτινούς Ἱερό Ναΰδριο πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, πού κάθε χρόνο λαμπρά πανηγυρίζει. Ὃμως φέτος, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, ὁ Ἃγιος μεγαλύνθηκε στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὣστε νά προσέλθουν ὃσο τό δυνατόν περισσότεροι ἐνορίτες, τηρουμένων τῶν ὃρων τῆς Πολιτείας πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, λόγῳ τῆς μεγάλης ἐπιφανείας τοῦ Ναοῦ.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΔΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ...

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4-16 ΜΑΪΟΥ 2020

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

 

 

Ἀρ. Πρωτ.:229

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 4 Μαΐου 2020

 

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια καί

Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς Ἓδρας των

 

          Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Ἡμῶν Γράμματος εὐχαρίστως κοινοποιοῦμεν Ὑμῖν τά μέτρα Ὑγιεινῆς τά ἰσχύοντα διά τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά Εὐαγῆ Καθιδρύματα τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας ἀπό 4ης ἓως 16ης Μαΐου τ.ἒ. πρός ἀποφυγήν τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀρ. Πρωτ. 1875-809/ 02-05-2020) καί συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ. οἰκ. 27807/2.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1643) Κοινῇ Ὑπουργικῇ Ἀποφάσει (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας – Θρησκευμάτων καί Ὑγιείας.

Διαβάστε περισσότερα: ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4-16 ΜΑΪΟΥ 2020

ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: ΟΣΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ...

ΟυρανούποληΤήν Κυριακή 3η Μαΐου τ.ἔ., τή χαρακτηριζόμενη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας Κυριακή τῶν Μυροφόρων, θά προσθέταμε τῶν Τολμηρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τή φημισμένη ἀνά τήν οἰκουμένη Οὐρανούπολη, τό οὐσιαστικό ἐπίνειο καί Ἱερό Νάρθηκα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀναστάσιμης Θεία Λειτουργίας, στόν πάγκαλο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου & Ἑλένης.

Διαβάστε περισσότερα: ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: ΟΣΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ,...

ΙΕΡΙΣΣΟΥ: «ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΙΣΧΥΣΗ Ο ΚΑΙΣΑΡΟΠΑΠΙΣΜΟΣ, Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;»

k stauro  Τήν Κυριακή 26η Ἀπριλίου τ.ἒ., τή λεγομένη τοῦ Ἀντίπασχα ἢ τοῦ Θωμᾶ, τήν Α΄, δηλαδή, Κυριακή μετά τό Ἃγιο Πάσχα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ, πού περιβάλλεται ἀπό τήν ἁρμύρα τῆς θάλασσας καί τοῦ μπάτη τή δροσιά καί προέστη τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας τῆς Μεγάλης αὐτῆς Ἡμέρας. Ἂλλωστε τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ὀρθοδοξία θυμιέται τήν “καλή ἀπίστία” τοῦ δυσπίστου, ἀλλά ὂχι ἀπίστου Μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, πού ἀναζήτησε νά ψηλαφήση τά ἀκήρατα χέρια καί τή ζωηφόρο πλευρά τοῦ Διδασκάλου Του γιά νά πειστῆ γιά τήν Ἀνάστασή Του...

Διαβάστε περισσότερα: ΙΕΡΙΣΣΟΥ: «ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΙΣΧΥΣΗ Ο...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ κ. ΑΣΤΕΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

 

Ἀρ. Πρωτ.: 221                                          Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 27η Ἀπριλίου 2020  

 

Πρός

Ἐντιμότατον Δήμαρχον Πολυγύρου

κ.κ. Ἀστέριον Ζωγράφον

Εἰς Πολύγυρον Χαλκιδικῆς

Τ.Κ. 63100

 

            Πολυφίλητέ μοι κ. Δήμαρχε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Ἀπό μέσης καρδίας ἐπιθυμῶ διά πολλοστήν φοράν ὃπως ἐκφράσω εἰς τό ἐντιμότατον καί φιλόχριστον πρόσωπόν Σας, τάς πολλάς μου εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην μου δι’ ὃσα ἀγαθά πράττετε πρός ἀνακούφισιν τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας, τοῦ ἀπαρτίζοντος τήν ὑπό τήν ἐλαχιστότητά μου Ἱεράν Μητρόπολιν Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ κ. ΑΣΤΕΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ

giorgou euxar

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

tzitzikostas eyxar

Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΛΑΜΠΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ...

Γαλάτιστα  Ἡ τιμή τῆς Ἐκκλησίας μας πρός τή Μητέρα, τό παλάτιο δηλαδή τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, τοῦ Σταυρωθέντος, Ταφέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας, πού ἡ Ὀρθοδοξία μέ χαρά τήν ἒχει ἐντάξει ἐν ὃψει τῆς Ἀναστάσεως τή Λαμπροπαρασκευή, δηλαδή τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, γιορτάστηκε πανηγυρικά στή Μητρόπολή μας μέ ἐπίκεντρο τό Παλλάδιο τῆς Παναγίας μας στή Γαλάτιστα. Τῶν ὃλων Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαο Γιαννούλη, Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Σκονδράνη Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Περιοχῆς, Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀργύριο Καραμόσχο -παπαδάσκαλο καί ἐκλεκτό Ἐφημέριο τῆς Παναγίας- καί τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΛΑΜΠΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ...

Ο ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ...

Αγ. Γεωργίου Παλαιοχώρι  Στόν περίλαμπρο καί εὐμεγέθη Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παλαιόχωρας ἑόρτασε γιά φέτος καί πανηγύρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τή μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, πού πανορθοδόξως ὡς λίαν λαοφιλής Ἃγιος τιμᾶται στίς 23 Ἀπριλίου καί συνδυάζεται ἡ μνήμη Του μέ τήν ἀνατολή τοῦ Ἒαρος καί φυσικά τήν ἡμέρα τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Τόν Ἐπίσκοπό μας πλαισίωσαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Νήφων Καζάνας, ὁ Πρωτ. π. Χαράλαμπος Κωστόπουλος, ἐκλεκτός καί παρ’ ὃλου τοῦ ποιμνίου του τιμώμενος Ἐφήμεριος τῆς Ἐνορίας, λίαν δέ ἀγαπητός στόν Σεβασμιώτατο καί οἱ Διάκονοι π. Κωνσταντῖνος Ἰσαακίδης καί π. Θεόκλητος Παρδάλης. Τά Ἱερά ψαλτήρια τίμησαν οἱ Μουσικολογιώτατοι κ. Χρυσόστομος Μπένγκα, ἐκλεκτός Ἱεροψάλτης καί Ἁγιογράφος ἀπό τό Κογκό τῆς Ἀφρικῆς, κ. Παναγιώτης Κομνηνός καί κ. Κωνσταντῖνος Κατρουμπάνος.

Διαβάστε περισσότερα: Ο ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ...

«ΟΨΕ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΤΗ ΕΠΙΦΩΣΚΟΥΣΗ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ...»: “ΑΡΓΑ ΔΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΡΟΔΙΖΕ Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ...”

  Πρώτη Ανάσταση 2020Τό Μεγάλο Σαββάτο τό πρωΐ, 18η Ἀπριλίου τ.ἒ., καί πάλι στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ λεγομένη τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, πλαισιουμένου ἀπό τούς δύο Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς δύο Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη.

  Ὁ ὑπερμεγέθης Ἱερός Ναός ἂδειος ἀπό τό πλήρωμά του, τούς ἀγαπημένους του Ἐνορίτες, ντύθηκε μέ τά δοξαστικά βαγιόκλαρα, γιά νά ὑποδεχτῆ τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες “τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων”, τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, τόν Φαεσφόρο Νικητή τῆς ζωῆς, “τήν Αὐτοζωΐα” κατά τό Συναξάρι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τόν Κύριό μας καί Κύριο τῆς Δόξης!

Διαβάστε περισσότερα: «ΟΨΕ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΤΗ ΕΠΙΦΩΣΚΟΥΣΗ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ...»: “ΑΡΓΑ ΔΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΗΝ ΩΡΑ...

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΦΔΓ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Χάριτι Θεου Μητροπολίτης

της αγιωτατησ Μητροπόλεως

ιερισσου, αγιου ορους καί αρδαμερίου

 

Ἀρ. Πρωτ. 201                                                                 Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 7η Ἀπριλίου 2020

 

anastasi

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  
(Ὑπ’ ἀριθμ.  3)

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο,

Τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί

Τόν φιλόχριστο Λαό

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Μέσα ἀπ’ τήν χλαλοή καί τήν κλαγγή τῶν ὅπλων τοῦ πολέμου ὁλάκερης τῆς οἰκουμένης κατά τοῦ θεριοῦ τοῦ κορωναϊοῦ πού βρυχᾶται ἐπικίνδυνα καί ζητεῖ ποιόν νά κατασπαράξη, διθυραμβικά καί ἀγέρωχα ἡ Ὀρθοδοξία ἀναβοᾶ:

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

Καί ἀπό τά χριστονοσταλγικά χείλη τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας σάν ὁμοβροντιά ἡ ἀπάντηση δίνεται:

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Καί τοῦτο γιατί Ὀρθοδοξία σημαίνει ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ! Μᾶλλον δέ Ἐκκλησία τῶν Ἀναστημένων!

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

Σελίδα 10 από 84