Xpert Slider

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ Ι.ΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

SAM 2613Τήν Παρασκευή 24η Μαρτίου τ. ἔ., παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς ἐθνικῆς παλλιγενεσίας τοῦ 1821, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀλυμπιάδος, ὅπου καί χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

SAM 2625Ντυμένη ἡ Ἱερά Μονή στά Ἐθνικά χρώματα καί στολισμένη μέ τήν Ἐκκλησιαστική τάξη ὑποδέχθηκε τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές πού προσέτρεξαν νά δοξολογήσουν τήν Τριαδική Θεότητα τόσο γιά τήν φανέρωση καί πραγμάτωση “τῆς προαιωνίου Βουλῆς” τοῦ Οὐρανοῦ, δηλαδή τῆς συλλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στή μήτρα τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας γιά τήν ἀνάπλαση καί ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, ὅσο καί γιά τήν ζείδωρο εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό Γένος τῶν Ἑλλήνων πού πάλεψε καί πέτυχε μέ τήν θερμουργό προστασία τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τήν παλιγγενεσία του, τό ξαναγέννημά του μέσα ἀπό τίς στάχτες καί τά αἵματα τετρακοσίων χρόνων σκλαβιᾶς στούς Ὀθωμανούς.

SAM 2677Ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοβαλάντη Μοναχή μέ τήν τιμία συνοδεία της, πλαισιωμένη ἀπό ἐκπροσώπους καί ἄλλων Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, ὁ Ἱερός μας Κλῆρος καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου μέ ἐπικεφαλῆς τήν Βουλευτή κ. Σωτηρία Βλάχου, τόν Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα, τόν Ἀντιδήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Γεώργιο Κωτάκη καί τοπικούς παράγοντες ὑπεδέχθησαν τόν Σεβασμιώτατο καί ἀνέπεμψαν ἀπό κοινοῦ εὐχαριστία καί δέηση πρός τόν Ὕψιστο γιά τόν Λαό καί τήν Ἐκκλησία Του. Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐψάλη ἡ Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε δίδοντας τό μήνυμα τῆς ἡμέρας.

SAM 2715Ἀναφέρθηκε τόσο τό θεολογικό – παραδοσιακό περιεχόμενο τῆς Ἑορτῆς, ὅσο καί τό γεγονός ὅτι κατά τό 1821 οἱ πρόγονοί μας διάλεξαν τήν ἡμέρα αὐτή γιά τό ξεκίνημα τοῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας. Παρετήρησε ὅτι ἡ Παναγία Τριάς μέ τήν κατά Χριστόν Οἰκονομία, τήν ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Θεοῦ μας στή γῆ, ἀπεκάλυψε τόν Ἑαυτό Της στόν κόσμο. Δέν ἀνακαλύψαμε, λοιπόν, τόν Θεό, ἀναζητῶντας Τον μέσα ἀπό κάποιον πειραματικό σωλῆνα, ἀλλά μέσα στόν χῶρο καί στόν χρόνο, ἠθέλησε καί αὐτοαπεκαλύφθη, χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Καί δέν ἀπεκαλύφθη μόνο, ἀλλά μέσα ἀπό τή γαστέρα τῆς Θεοτόκου ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ, καί ὡς Θεάνθρωπος πλέον, κάλεσε τό ἀνθρώπινο νά μετάσχη στό Θεῖο, τοποθετῶντας τόν ἄνθρωπο στά δεξιά τοῦ Θεοῦ, ὡς μέτοχο τῆς Βασιλείας Του.

Γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή παρετήρησε ὅτι ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων τοῦ ’21 δέν ἦταν ταξικός, οὔτε ἐμφύλιος πόλεμος, ἀλλά ἀπελευθερωτικός ἀγώνας, πού μέ αἷμα καί μέ θυσίες ἀπέβλεπε στήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, καθώς καί ὁ ἀρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τό διακήρυξε καί τό διατηρεῖ μέχρι σήμερα ὁ Τερτσέτης καί ὁ Φωτάκος στά ἀπομνημονεύματά τους.


25Mar2017 by Dimitris Zachos 08Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, ὅπου προσῆλθαν οἱ Ἐπίσημοι, ὁ Λαός καί ἡ μαθητιῶσα νεολαία μας μέ τούς διδασκάλους καί καθηγητές τους γιά νά μετάσχουν στόν διπλό ἑορτασμό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς θυσίας τῶν πατέρων μας γιά τήν ἀνασύσταση τοῦ Ἔθνους.

25Mar2017 by Dimitris Zachos 78Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Ὑποδιευθυντής τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀρναίας κ. Δημήτριος Χρήστου, ἀναφερθείς ἀναλυτικῶς στό θεολογικό περιεχόμενο τῆς ἡμέρας, μέ ἐπίκεντρο τή συμβολή τῆς Κυρίας Θεοτόκου στή σωτηρία καί ἀνάπλαση τοῦ κόσμου μέσα ἀπό τή σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί στόν ἀγῶνα ὅλων τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821, Κλήρου καί Λαοῦ, ἀρχόντων καί καπεταναίων, πλουσίων καί φτωχῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἐναντίον τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ἐναντίον τῆς Ὑψηλῆς Πύλης πού καταδυνάστευε ἐπί τέσσερις αἰῶνες περίπου τή Ρωμηοσύνη.