Xpert Slider

Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...

1Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη ἐκδήλωση ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τήν Παρασκευή 7η Ἀπριλίου 2017, στήν αἴθουσα «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ» τοῦ Δημαρχείου Ἀρναίας. Ἡ ἐκδήλωση ὀργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου σέ συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεως «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ».

7Τό πρόγραμμα ἄρχισε καί τελείωσε μέ Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους τοῦ Τριωδίου καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, πού παρουσίασε ἡ Χορωδία τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας καί Καθηγητοῦ μουσικῆς κ. Βασιλείου Κοκκαλιάρη.

Ἀποκορύφωμα τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Κων/νου Κωτσιόπουλου μέ θέμα: «Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ».

11Ὁ χαρισματοῦχος ὁμιλητής καθήλωσε τό ἀκροατήριο μυσταγωγῶντας το θεολογικά καί χειραγωγῶντας το φιλοσοφικά καί κοινωνιολογικά στό βάθος καί ὕψος τῆς Ἄκρας Ταπεινώσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ.

Ὁ λόγος του μεστός, προσεγμένος καί διανθισμένος μέ πατερικά καί ὑμνολογικά κείμενα τόν ἔκανε ἀκόμα πιό θελκτικό καί πειστικό.

Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε: «Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ ὡς ψυχοθεραπευτήριο. Δρᾶ καί λειτουργεῖ μέσα στήν ἱστορία καί τήν πραγματικότητα.

14Ὁ Χριστός ἔπρεπε νά σαρκωθῆ καί νά πάθη, γιά νά γίνη ἡ σωτηρία πραγματικότητα. Καί αὐτή ἡ σωτηρία περνᾶ μέσα ἀπό τήν Ἄκρα Ταπείνωση.

Δέν ἔχουμε πλέον χαώδη ἀπόσταση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Ὁ Θεός μπαίνει μέσα στήν κοινωνία.

Ἡ Ἄκρα Ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ θυσία Του. Μιά θυσία πού δέν ἔχει καμμιά ὁμοιότητα μέ τίς αἱματηρές θυσίες τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἄλλων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν.

Σέ ἀντίθεση μέ τόν τιμωρό Θεό πού παρουσιάζει ὁ πλανεμένος Δυτικός Χριστιανισμός, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παρουσιάζει στόν κόσμο τόν Θεό τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ταπεινώσεως.

Ἡ αἵρεση ἀρνεῖται τήν ἱστορία καί ἀσχολεῖται, εἴτε μόνο μέ τόν Θεό, εἴτε μόνο μέ τόν κόσμο.

3Ὁ ἱστορικός χριστιανισμός μᾶς διδάσκει τήν ταπείνωση μέσα στήν ἱστορία. Τήν ἕνωση Θεοῦ καί κόσμου σέ κοινωνία, στό πρόσωπο καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθοδοξία μας συνιστᾶ τή Θεολογία τῶν γεγονότων, πού ἀντιμάχονται τά ἄσχημα γεγονότα. Ἡ Ἐκκλησία κατά τόν π. Γ. Φλορόφσκυ ἐργάζεται μέσα στήν ἱστορία.

Ἡ Ἐκκλησία ἔτσι, δέν εἶναι στατική παράδοση, ἀλλά πορεία καί ἀνανέωση. Δέν εἶναι θεοκρατική, ἀλλά θεοκεντρική. Δέν εἶναι μιά στείρα ἠθικολογία, ἀλλά ἕνας λυτρωτικός διάλογος. Διάλογος μέ τόν κόσμο.

Συμμετέχουμε στά παθήματα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀσκητική ζωή καί ὄχι μέ τό ἀσταμάτητο κυνήγι τῆς ἡδονῆς. Θεωροῦμε παιδαγωγικό τόν πόνο καί ἀναγνωρίζουμε τήν ἀξία τῆς δοκιμασίας.

Δέν πορευόμαστε μόνο μέ τήν πίστη, ἀλλά καί μέ τά ἔργα, πού ἀποδεικνύουν τήν πίστη.

4Ὁ Κύριος μέ τήν Ἄκρα Ταπείνωση ἔδωσε ἕνα τέλειο πρότυπο, πού καλεῖ σέ ἀγῶνα τελειώσεως καί ἀποφυγή τοῦ συμβιβασμοῦ.

Ἐδῶ δέν ἔχει θέση ἡ «μεσότητα» τοῦ Ἀριστοτέλη.

Ἡ «μεσότητα» χρειάζεται στίς σχέσεις μεταξύ μας. Σχέσεις ἐπιείκειας καί κατανόησης.

Ἡ Ἄκρα Ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μάθημα ταπείνωσης γιά ὅλους.

Ταπεινός ὁ Χριστός. Ταπεινοί καί ἀγράμματοι ψαράδες οἱ Ἀπόστολοι.

Ὅποιος θέλει νά εἶναι μέγας, θά εἶναι ὑπηρέτης ὅλων.

Ζῶντας στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἡ ἐσωτερική κάθαρση καί ἡ κοινωνία προσώπων.

Ὁ χριστιανός δέχεται τήν παγκοσμιότητα, ὄχι ὅμως τήν παγκοσμιοποίηση».

5Τό παρόν στήν ἐκδήλωση ἔδωσαν ἐκτός τοῦ πιστοῦ λαοῦ, πολλοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί σύσσωμες οἱ τοπικές ἀρχές. Παρόντες ἦταν ὁ νέος Διοικητής τῆς Ταξιαρχίας Δυνάμεων Καταδρομῶν τῆς Ρεντίνας κ. Κων. Παπαδημητρίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη κ. Χαράλαμπος Λαζαρίδης, ἡ βουλευτής τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς κ. Σωτ. Βλάχου, ὁ πρώην Ὑπουργός κ. Χρῆστος Πάχτας, οἱ Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ. Κατερίνα Ζωγράφου καί Στυλιανός Βαλιάνος, οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ἑλένη Παναγιωτοπούλου, κ. Λευτέρης Βαλσαμής κ.ἄ., ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Γεωργ. Διαμαντούδης, Τοπικοί Σύμβουλοι, ὁ Ὑποδιοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος κ. Γ. Καραμπατᾶς καί ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ἀρναίας κ. Δημ. Ἀλεξανδρής.

15Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κλείνοντας τήν ἐκδήλωση εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή γιά τόν μεστό λόγο του, τή Χορωδία γιά τούς ἡδύμολπους ὕμνους της καί τόν πιστό λαό πού κατέκλυσε τήν αἴθουσα.