Xpert Slider

Ἡ ἑσπερινή Προηγιασμένη τῆς Τετάρτης τῆς Δ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν στόν Κ. Σταυρό

SAM 8552MIKROΤήν Τετάρτη 14η Μαρτίου τ. ἔ., στίς 6 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κυριάκου, ἐτέλεσε τήν ἑσπερινή Προηγιασμένη τῆς Δ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Κ. Σταυροῦ. Στήν παραλιακή κωμόπολη πού τό καλοκαίρι γεμίζει μέ παραθεριστές τόν Σεβασμιώτατο καί τή συνοδεία του ὑπεδέχθησαν ὁ ταλαντοῦχος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Στ΄ Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας τῆς Μητροπόλεώς μας Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλης, οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος καί π. Λεόντιος Καρίκας, ὁ Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Βουρνίτης καί ὁ Οἰκ. π. Παναγιώτης Καλαντζῆς.

Κάτω ἀπό τό χθαμαλό φῶς τῶν καντηλιῶν καί τῶν κεριῶν ἐτελέσθη ἡ ἀναίμακτος Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, δημιουργῶντας ἕνα κλῖμα κατανυκτικό καί πρόσφορο γιά νά ἀνοιχθοῦν οἱ καρδιές πρός τόν Κύριο καί νά κατευθυνθῆ ἡ προσευχή τοῦ καθενός ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Του.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀκολουθῶντας τό κλῖμα τῆς Ἑβδομάδος τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί ἔχοντας μπροστά του στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑψωμένο τόν Τίμιο Σταυρό, ἀπευθυνόμενος στό ἐκκλησίασμα εἶπε ὅτι ἡ σωτηρία μας ἀπό τήν πτώση καί τήν ἁμαρτία γενεῶν καί γενεῶν πραγματώθηκε καί ὑπογράφηκε ἐπάνω σέ αὐτό τό Τίμιο Ξύλο. Ἦταν τό ἀποτέλεσμα τῆς ὑπακοῆς τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ πού ἐνανθρώπησε, τοῦ Χριστοῦ μας δηλαδή, πρός τόν Πατέρα Του. Μέ τήν ἀνυπακοή τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας χάσαμε τόν παράδεισο, κλείστηκε ὁ παράδεισος. Μέ τήν ὑπακοή τοῦ δευτέρου Ἀδάμ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα Του κερδίσαμε τή σωτηρία, χτίστηκε γιά μᾶς ἡ σωτηρία μέ τό Αἷμα Του καί ἄνοιξε καί πάλι ἡ κλεισμένη Ἐδέμ.

Ὑπακοή, εἶπε ὁ ὁμιλητής, εἶναι τό νά μήν ἐμπιστεύεται κανείς τόν ἑαυτό του σέ κανένα καλό μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του καί νά ἀφήνεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι, κατά τόν Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, ἡ παντελής ἀπάρνηση τῆς ψυχῆς μας, ὁ τάφος τῆς θελήσεώς μας, εἶναι ἡ αὐθόρμητη ὁμολογία τοῦ Θεοῦ καί ἡ νέκρωση τῶν μελῶν μας μέσα σέ ζωντανή διάνοια. Εἶναι οὐσιαστικά ἐπιστροφή στό “κατά φύσιν” καί ἀφιέρωση στόν Θεό, ἀναζήτηση τοῦ θελήματός Του καί τέλεια ὑποταγή σέ αὐτό, γεγονότα πού ἀπελευθερώνουν καί ὁλοκληρώνουν τήν ἀνθρώπινη φύση.

Τελείωσε τό κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης λέγοντας ὅτι ὑπακοή δέν σημαίνει δουλικότητα ἤ ἄρνηση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας πού εὐτελίζει τόν ἄνθρωπο, στερώντας του τό πολυτιμότερο δῶρο τῆς ζωῆς. Ἀντίθετα μέ τήν ὑπακοή ἐπιβεβαιώνεται τό κριτήριο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας: ἡ καθαρότητα τῆς διάνοιας καί ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. Πρόκειται γιά τήν πλέον ὑπεύθυνη καί ἐλεύθερη πράξη πού χαριτώνει τόν ἄνθρωπο, γιατί συνιστᾶ στήν πραγματικότητα τήν ἑκούσια ἄρνηση τοῦ χοϊκοῦ δρόμου καί τρόπου ζωῆς καί τήν ἄνοδο στό σπίτι τοῦ Πατέρα, τό ἀνέβασμα στή ζωή πού ἐλευθερώνει καί πληρώνει τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἀγώνισμα καί καρπός ἐλευθερίας, εἶναι δωρεά ἁγιοπνευματική!


Created with Flickrset for Joomla.