Xpert Slider

Ἡ ἁγία ἔνδοξος νεοπαρθενομάρτυς Ἀκυλίνα ἐπέστρεψε σπίτι της, στό πανέμορφο Ζαγκλιβέρι!

DSCN9947Μέ καρδιά γεμάτη συγκίνηση καί ἔμπλεη ὀρθοδόξου κατανύξεως καί εὐλαβείας χιλιάδες πιστοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Κεντρική Μακεδονία ὑποδέχθηκε τήν Πέμπτη 26η Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., παραμονή τῆς ἑορτῆς της, τά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανα τῆς ἁγίας Ἀκυλίνης στό ἱστορικό Ζαγκλιβέρι Χαλκιδικῆς, τόπο πού ἡ Ἁγία γεννήθηκε καί μαρτύρησε.

 

Στό κέντρο τῆς Κωμοπόλεως καί μάλιστα σέ ἐξέδρα πού εἶχε φροντίσει νά εὐπρεπισθῆ ὁ Δῆμος Λαγκαδᾶ ἔλαβε χώρα ἡ σεμνομεγαλόπρεπη τελετή ὑποδοχῆς τῆς Ἁγίας. Παρουσίᾳ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Μιλήτου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Κασσανδρείας καί Πολυγύρου κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας , Μήλου καί Μυκόνου κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. ΙΩΑΝΝΟΥ, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ καί Θερμῶν κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καί φυσικά τοῦ Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Μακεδονίας καί Θράκης κ. Θεοδώρου Καράογλου, τοῦ βουλευτοῦ κ. Σάββα Ἀναστασιάδη, τῶν Δημάρχων Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου Ἀναστασιάδη, Ἁγίου Ἀθανασίου κ. Δημητρίου Μπίκου καί Ἀριστοτέλη κ. Χρήστου Πάχτα, πλήθους Κληρικῶν καί Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπραγματοποιήθη ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς ἁγίας Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς ἀπό τήν Ὄσσα Λαγκαδᾶ ὅπου ἐνταφιασμένα πρίν 249 χρόνια θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ ἀνευρέθησαν κατά μῆνα Φεβρουάριο τοῦ 2012.

zagk 14Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1764 πού τρία παλληκάρια «ἐπί ἵππων καί ἐντός κοφίνων» τή μετέφεραν ἀπό τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου της, τό Ζαγκλιβέρι, καί τήν ἐνταφίασαν στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ταξιαρχῶν στήν Ὄσσα δίπλα στή «φίλη» της ἁγία Κυράννα, μέ τόν ἴδιο τρόπο ἔφιπποι λεβέντες Κληρικοί καί λαϊκοί –μέ φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ– τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2013 μετέφεραν τά καθαγιασμένα καί μυροβόλα Ἱερά Λείψανά της στό ἱστορικό Ζαγκλιβέρι.

zagk 8 1Ἡ ἄφιξη τῶν ἱππέων μπροστά ἀπό τό ταπεινό σπίτι της στό Ζαγκλιβέρι φόρτισε ἰδιαιτέρως τήν ἀτμόσφαιρα καί γέμισε μέ δάκρυα τά μάτια ὅλων. Μοναδική ἡ στιγμή πού ὁ ἅγιος Λαγκαδᾶ πεζός καί ὁδηγώντας τήν ὅλη πομπή τῶν ἱππέων ἔβγαλε ἀπό «τούς κοφίνους» τούς πολύτιμους θησαυρούς τῶν Λειψάνων ῆς Ἁγίας καί κάτω ἀπό τίς ἐπευφημίες καί τά χειροκροτήματα τοῦ συγκεντρωμένου Λαοῦ καί τίς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, τό τοποθέτησαν μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό μας στήν φιλοτεχνηθεῖσα πρός τοῦτο τίμια Λάρνακα. Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μητροπολίτης μας συγκινημένος ἐπῆρε στά χέρια του τήν τιμία κάρα Της καί εὐλόγησε τόν Λαό τόν ἀποδεχόμενο τή χάρη Της. Μετά τήν καθιέρωση τῆς Λάρνακος ὁ Σεβασμιώτατος ἔνδακρυς εὐχαρίστησε τόν Θεό γιά τήν εὐλογία πού χάρισε στό Ζαγκλιβέρι καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ γιά τήν καθοριστική συμβολή του στήν ἀνεύρεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας καί τήν ἐπάνοδό τους στήν γενέτειρά της. Ἑρμήνευσε Θεολογικά καί Πατερικά τήν σημασία τῆς παρουσίας τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων στήν Ἐκκλησία μας, προβάλλοντας ἰδιαιτέρως τήν περί τούτων διδασκαλία τῶν Μεγάλου Βασιλείου καί Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ὁ ἀψάμενος ὀστέων μάρτυρος, λαμβάνει τινά μετουσίαν ἁγιασμοῦ ἐκ τῆς ἐν τῷ σώματι παρεδρευούσης χάριτος». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στήν Ἁγία μας τῆς εἶπε: «Ἐπέστρεψες στό σπίτι σου μετά 249 χρόνια κι ἀπόψε χαίρεται καί σκιρτᾶ γιά τοῦτο ἡ Ἁγία Κυράννα ἡ φίλη Σου, χαίρεται τό Ζαγκλιβέρι καί ἡ Ὄσσα, χαίρεται ὁ μακαριστός προκάτοχός μου κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ καί ὁ ἀνεγείρας μέ εὐλογία του τόν ἱερό Σου Ναό στό Ζαγκλιβέρι, ἀείμνηστος ἱερεύς Ἀναστάσιος Θεολόγου καί σκιρτοῦν ἀναστάσιμα τά λείψανά τους ἀπό ἀγαλλίαση. Δοξάζω τόν Θεό γιά τό μεγάλο καί μοναδικό αὐτό γεγονός, γιά τήν ξεχωριστή γιά μένα καί τήν Ἱερά Μητρόπολη εὐλογία».

zagk 18Εἰς ἀνάμνησιν αὐτῆς τῆς φοβερᾶς στιγμῆς καί χαρᾶς καί εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιά τή συμβολή καί προσφορά του, ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε στόν ἅγιο Λαγκαδᾶ τίμιο ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, στό ὁποῖο ἀπεικονίζονται οἱ ἁγίες Ἀκυλίνα καί Κυράννα νά κρατοῦν στά χέρια τους τόν Ἱερό Ναό τῶν Ταξιαρχῶν Ὄσσης πού βρέθηκαν τά Λείψανά τους, μετά ἀπό δική τους ὑπόδειξη, στήν πίσω πλευρά τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἀργυρά θυρίδα-λειψανοθήκη ὅπου θά τοποθετηθοῦν ἱερά ἀποτμήματα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων, μέ καταγεγραμμένα τά ὀνόματά τους, πρός εὐλογίαν τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου καί τῆς λαμπρᾶς ποιμαντορίας του.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Σεβασμιώτατος Λαγκαδᾶ, μή μπορώντας νά κρύψη τήν συγκίνησή του, ἀνεφέρθη στόν ἀγῶνα καί στούς κόπους ὅσων συνέβαλαν στήν ἀνεύρεση τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας καί στό μαρτύριό της λεπτομερῶς. Γιά τήν παράδοση τῶν θησαυρῶν τούτων εἶπε κατά λέξη: «Ὅπως τότε μέ πίστη παλληκάρια καί λεβέντες τῆς περιοχῆς πού εἶχαν ψυχή καί βαθιά πίστη μέσα τους μετέφεραν τήν Ἁγία στήν Ὄσσα, ἔτσι κι ἀπόψε Κλῆρος καί εὐσεβής Λαός ἀπό τά χέρια σημερινῶν ἔφιππων παλληκαριῶν μέ δέος καί πίστη ὑποδέχονται τήν Ἁγία στό σπίτι της».

Ὁ Ζαγκλιβερινός Ὑπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θ. Καράογλου συγκινημένος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του καί τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Θεό γιά τίς μοναδικές αὐτές στιγμές καί τό σημαντικό γιά τόν τόπο γεγονός, ἀναφερθείς στίς παιδικές του μνῆμες γιά τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας πού ἄκουγε ἀπό διηγήσεις δασκάλων του καί ἱερέων τοῦ χωριοῦ του καί χαρακτήρισε τήν ἡμέρα τῆς «ἐπιστροφῆς τῆς Ἁγίας στό σπίτι της» ἱστορικό γεγονός γιά ὁλόκληρη τή Μακεδονία καί εὐχήθηκε ἡ Ἁγία νά σκέπη τή Μακεδονία καί τήν Ἑλλάδα.

Ὡμίλησε ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰ. Ἀναστασιάδης, ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε ἡ Ἁγία νά προσεύχεται γιά τή Μακεδονία καί τόν Ἑλληνισμό.

zagk 21Ἀκολούθως ἡ τιμία Λάρνακα μέ τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας μεταφέρθηκε ἐν πομπῇ ἐπί κιλλίβαντος πυροβόλου καί ὑπό τίς ἐπευφημίες καί τά χειροκροτήματα τοῦ Λαοῦ στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό, ὅπου τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ. Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ μέχρι ἀργά τό ἑσπέρας μαζικῶς προσήρχετο νά προσκυνήση τήν Ἁγία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΣΤΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΑΠΟ ΤΗ ΟΣΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΥΛΙΝΗΣ

 

zag6Τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί στή συνέχεια ἐτελέσθη πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τῆς Ἁγίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι καί προσετέθησαν στούς ἐπισήμους τούς παρόντες κατά τήν ἑσπερινή ὑποδοχή καί οἱ κ. κ. Θεοφάνης Παπᾶς, Ἀντιπεριφερειάρχης, ἐκπροσωπήσας τόν κωλυόμενο νά παραστῆ Περιφερειάρχη κ. Ἀπ. Τζιτζικώστα, ὁ κ. Δημήτριος Γαλαμάτης Δήμαρχος Βόλβης, Περιφερειακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, ἀντιπροσωπεῖες Σχολείων τῆς περιοχῆς, Πολιτιστικοί Σύλλογοι καί πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή.

zag36Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Τρίτος, ὁ ὁποῖος στή μεστή του ὁμιλία πού ἐγοήτευσε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ἁγία Ἀκυλίνα εἶναι δῶρο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ὑπερετόνισε τούς λόγους τοῦ ἁγίου Συμεών, τοῦ Νέου Θεολόγου, ὅτι «οἱ Ἅγιοι μέ τή ζωή τους ἐπανέλαβαν, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, τή ζωή τοῦ Χριστοῦ». «Οἱ Ἅγιοι», πρόσθεσε, «εἶναι τά φωτεινά ὁρόσημα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ τή ζωή τους μεταφράζουν καί ὑπομνηματίζουν τό Εὐαγγέλιο ... Ἡ ἁγία Ἀκυλίνα ἀνήκει στόν ἐκλεκτό χορό τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἔδωσαν τή μαρτυρία τῆς Χριστιανικῆς καί Ἐθνικῆς τους συνείδησης... Οἱ Νεομάρτυρες ἔγιναν σύμβολα ἀντίστασης τοῦ Λαοῦ, διατήρησαν ζωντανή τήν πίστη τῶν ραγιάδων καί τούς ἔδωσαν ἐλπίδα ζωῆς ...».

zag39Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποία ἔψαλαν σέ δύο ὑπέροχους Βυζαντινούς χορούς ὑπό τούς μουσικολογιωτάτους Πρωτοψάλτες κ. κ. Βασίλειο Κοκκαλιάρη καί Ἰωάννη Κέκερη τά μέλη τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀπένειμε τιμητικές διακρίσεις σέ ὅσους συνέβαλαν στήν ἀνεύρεση, μετακομιδή καί λαμπρά πανήγυρη ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας μας ἀπό τήν Ὄσσα στό Ζαγκλιβέρι. Ἤτοι: α) Στόν ἅγιο Λαγκαδᾶ κ. ΙΩΑΝΝΗ καί τόν ἐξοχώτατο Ὑπουργό Μακεδονίας-Θράκης ἐπεδόθη ἡ ἀνωτάτη τιμητική διάκρισις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ ταινία, δηλαδή, μέ τό μεγαλόσταυρο καί τόν ἀστέρα μέ ἔμβλημα τήν Θεοτόκο. Καί β) Στούς: Ὁσιολογιώτατο ἁγιορείτη Μοναχό Μάξιμο τόν Ἰβηρίτη, τόν ἐντιμότατο Ἀντιπεριφαρειάρχη κ. Ἰωάννη Γιώργου, τόν ἐντιμότατο Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη καί τόν Ἐλλογιμώτατο Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α. Π. Θ. κ. Μιχαήλ Τρίτο ὁ Μεγαλόσταυρος Α΄ Τάξεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ ἔμβλημα τήν Θεοτόκο.
Εὐχόμεθα καί παρακαλοῦμε τήν Ἁγία μας νά μεσιτεύη πρός τόν Κύριο ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς μας Λαοῦ καί τοῦ Ἔθνους μας, πού διέρχονται σοβαρότατη πολύπλευρη κρίση καί ὑφίστανται ἀμέσως τίς πρωτοφανεῖς συνέπειές της.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΥΛΙΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α' 

 

ΜΕΡΟΣ Β'