ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ 4 copy mini

Εἶναι γνωστόν σέ ὅλους ὅτι ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις μέ κάθε μεγαλοπρέπεια στίς 26 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. ὑποδέχθηκε τά χαριτόβρυτα Ἱερά Λείψανα τῆς ἁγίας ἐνδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό της στό Ζαγκλιβέρι ἀπό τήν Ὄσσα Λαγκαδᾶ, ὅπου κατά θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ ἀνευρέθησαν.

Γιά νά δώσουμε λοιπόν τήν εὐκαιρία ὁ εὐσεβής καί φιλομάρτυς Λαός μας νά προσκυνῆ καθημερινῶς τόν πολύτιμο αὐτόν πνευματικό θησαυρό, ἀπεφασίσθησαν τά κάτωθι:

 

 

1. Κάθε Δευτέρα στίς 5 μ.μ. τό ἀπόγευμα θά τελοῦνται οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Ἁγίας μας.

2. Κάθε Τετάρτη στίς 5 μ.μ. τό ἀπόγευμα θά τελοῦνται οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Ἁγίας μας.

3. Καθημερινῶς ὁ Ἱερός Ναός θά εἶναι ἀνοικτός γιά νά δέχεται τούς προσκυνητές ἀπό τίς 8 τό πρωΐ ἕως τίς 1 τό μεσημέρι καί ἐπίσης ἀπό τίς 4 ἕως τίς 6 τό ἀπόγευμα.

Γιά σχετικές πληροφορίες στά τηλέφωνα: 23930 31756 καί 23720 22207

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως