51058264317 ba57058552 wΤήν Παρασκευή τό ἑσπέρας, 19η Μαρτίου τ.ἒ., μέσα σέ κλῖμα κατανύξεως καί εὐφροσύνης τελέσθηκε ἡ λαοφιλής Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερισσό, ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως τιμᾶ καί σέβεται τήν Κυρία Θεοτόκο, τό Παλλάδιο τῆς Ὁποίας ἔχει πυργώσει σέ περίοπτο θέση ὁ Παναγιοσκέπαστος Λαός της καί σεμνύνεται γι’ αὐτό. Κάθε χρόνο στήν Ἀκολουθία αὐτή προΐσταται ὁ Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος μέ χαρά καί γιά φέτος προσῆλθε καί τέλεσε τήν παννυχίδα. Μαζί του ὁ Πρωτ. π. Μακάριος Ζωνάρας, ὁ διαλεχτός Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας αὐτῆς καί ὁ Διάκονος τῆς Μητροπόλεως π. Ἀμφιλόχιος Χάϊτας.

     Στόν εὐπρεπισμένο Ἱερό Ναό, παρά τά ληφθέντα μέτρα τῆς Πολιτείας γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊοῦ, προσῆλθε τηρῶντας ὃλες τίς προφυλάξεις καί φορῶντας τίς μάσκες του ὁ εὐλογημένος Λαός τῆς Ἱερισσοῦ καί ἰδιαιτέρως ὁ νέος κόσμος γιά νά προσκυνήση καί νά χαιρετήση τό ἁγιασμένο εἰκόνισμα τῆς Παντάνασσας.

 

     Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἒκανε λόγο γιά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς ἓνα λαϊκό καί θεολογικό μαζί ἂσμα πού μακαρίζει μέν τή Θεοτόκο, ἑρμηνεύει δέ τήν ὃλη Ἒνσαρκη Οἰκονομία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή, μᾶς λέγει ὃτι ἡ ἁγνή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ Μαριάμ, ἒγινε ἡ Πηγή πού δάνεισε ἑκούσια τήν ἀνθρώπινη φύση στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί Λόγου καί ἐνέδυσε στή γαστέρα Της μέ βροτεία σάρκα τό Δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Σαρκωθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς Σωτηρίας τοῦ κόσμου.

     Τοῦτο ὑπογραμμίζεται ἰδιαιτέρως στήν Εὐαγγελική Περικοπή πού ἀναγινώσκεται στήν Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο διαλεγμένη (Ἰω. ιε΄ 1-7), ὡς παρακαταθήκη θά λέγαμε τῆς Θεοτόκου πρός τόν ὀρθόδοξο πιστό γιά τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Της. Πρόκειται γιά τήν θαυμαστή αὐτοερμηνεία τοῦ Κυρίου μας, μέσῳ τῆς περίφημης ἀναφοράς Του στήν Ἀληθινή Ἂμπελο, δηλαδή, τήν παρομοίωση τοῦ προσώπου Του μέ τήν κληματαριά τήν πραγματική καί ἂφθαρτη τῆς Ἐκκλησίας πού κεφαλή Της καί σῶμα Της εἶναι ὁ Ἲδιος!

     Ὃποιος δέν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Κύριο, μέ τήν Ἂμπελο τῆς Ἐκκλησίας, αὐτός δέν μπορεῖ νά φέρη πολύτιμο καρπό, εἶπε ὀ Σεβασμιώτατος. Γιατί ὃποιος δέν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Κύριο μοιάζει μέ τό ἂχρηστο καί ἂκαρπο κλῆμα πού ξηραίνεται καί καταστρέφεται καί καταφλέγεται ὡς περιττό χωρίς κανένα ἲχνος χάριτος καί πνευματικῆς δυνάμεως καί ζωῆς.

     «Μ’ ἂλλα λόγια, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, στήν Ἐκκλησία οὐδείς μπορεῖ νά ἒχη θέση κεχωρισμένος ἀπό τόν Χριστό, οὒτε διαφορετική θέληση ἢ λόγο ἀπό τόν Χριστό. Τό “θέλω” τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό “θέλω” τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό “θέλω” τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθένου πού οἱ πάντες ὀφείλουμε νά διακονοῦμε ἐντός τοῦ Ἀγίου Σώματός Του. Ἒτσι διακονεῖται ὁ Κύριος, ἒτσι παρακαλεῖ καί προσκαλεῖ ἡ Θεοτόκος, αὐτό βιώνει καί ἡ Ἐκκλησία Του! Νά γιατί κανείς δέν μπορεῖ νά βρῆ τόν Χριστό χωρίς τήν Θεοτόκο, κανείς δέν μπορεῖ νά Τόν συναντήση χωρίς νά διέλθη ἀπό τήν εὐλογημένη Πύλη, Ἐκείνη πού μέ τά αἳματά Της καί τά ὀστᾶ Της ἐξεπροσώπησε τό ἀνθρώπινο γένος στό ξανάνιωμά του ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Υἱοῦ Της! »

     Μετά τήν ἐμμελῆ ἀπόδοση τῆς Α΄Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν ὁ Σεβασμιώτατος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας π. Μακαρίου, προεχείρισε σέ Ἀναγνώστη καί Ἱεροψάλτη τόν ἁγιογράφο κ. Στέλιο Ζέκιο, ἐκλεκτό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἱερισσοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τή θέση τοῦ Λαμπαδαρίου στά ψαλτήρια τῆς Παναγίας. Ἂξιος, λοιπόν!


Created with Flickrset for Joomla.