DSC 0452

Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, 20η Ἰουνίου τ.ἒ., κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Γενέθλιο Ἡμέρα Της, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.

Ὁ φιλόχριστος Λαός τοῦ Θεοῦ, μετά τίς εὐοίωνες προοπτικές τῆς πορείας τοῦ κορωναϊοῦ καί μέ ὃλες τίς προφυλάξεις γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς του, προσῆλθε γεμᾶτος χαρά νά λάβη τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τήν παρουσία Του στήν Ἐκκλησία. Ὁ Σεβασμιώτατος πλαισιώθηκε ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα.Περισσότερες φωτογραφίες

 

Τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ Αὐτό τό Ζωοποιό καί Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Παράκλητο, τό τρίτο δηλαδή Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Ὁμοούσιο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, Αὐτό πού συγκρατεῖ καί συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι τήν Δευτέρα 21η Ἰουνίου τ.ἔ. πανηγυρίζει μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ὁ ὁμώνυμος Ναός Του στό Μόδι τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ἐκεῖ μετέβη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, πλαισιούμενος δέ ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριο Ἐλευθεριάδη καί τούς Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς ἀκολουθησάσης Θείας Λειτουργίας. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Παναγιώτης Χαλιάζης, σύμπας ὁ Λαός τοῦ Μοδίου καί τῶν περιχώρων, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κα Κυριακή Τσουραλάκη, τούς Ἀντιδημάρχους κ. κ. Χρῆστο Γκολιδάκη καί Νικόλαο Πανταζίδη, τόν Πρόεδρο τοῦ Ο.Π.Α.Π. κ. Δημήτριο Πασσιᾶ καί τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Ἀθανάσιο Κωστούδη.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἑρμηνεύοντας τή θέση τοῦ Παναγίου Πνεύματος στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν οὐσιαστική παρουσία καί προσφορά Του κατά τήν ἵδρυσή Της καί τήν παραμονή Του ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἐντός Αὐτῆς, ἐχρησιμοποίησε τή φράση τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: “Εἰ μή Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἄν συνέστη ἡ Ἐκκλησία·  εἰ δέ συνίσταται ἡ Ἐκκλησία, εὔδηλον ὅτι τό Πνεῦμα πάρεστι”. Δηλαδή, "Ἄν δέν ἦταν παρόν τό Ἅγιο Πνεῦμα, δέν θά συνίστατο ἡ Ἐκκλησία· ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει, εἶναι φανερό ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρόν"! Τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι Ἐκεῖνο πού ζωογονεῖ τήν Ἐκκλησία, πού τήν ἀρδεύει, πού τή χαριτώνει καί ἑρμηνεύει καί προσφέρει τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία στόν κόσμο. Τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας σφραγίζει ἡ παρουσία Του, τά καθιστᾶ ἐνεργά καί τά προχέει κεχαριτωμένα γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

 

Στό σημεῖο ἐκεῖνο ὁ Μητροπολίτης μας θύμισε καί πάλι τά λόγια τοῦ Χρυσοστόμου πώς ἡ Ἐκκλησία μοιάζει μ’ ἕνα καλοτάξιδο καράβι. "Τό σκάφος ὅμως τοῦτο, δηλαδή ἡ Ἐκκλησία, δέν ἔχει κατασκευαστῆ ἀπό μᾶς μέ σανίδες, θά πῆ ὁ Ἱερός Πατήρ, ἀλλά ἔχει συναπαρτισθῆ ἀπό τίς Θεῖες Γραφές· οὔτε ἀστέρες τό καθοδηγοῦν ἀπ' τό ἄνω στερέωμα, ἀλλά ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός, κατευθύνει αὐτόν μας τόν πλοῦ καί καθόμαστε στά πηδάλιά του, ὄχι ἀναμένοντας τό φύσημα τοῦ ζέφυρου, ἀλλά τήν πραεία αὔρα τοῦ Πνεύματος"!

 

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Στήν Ἐκκλησία ζοῦμε μιά διαρκῆ Πεντηκοστή, ἐκκινῶντας ἀπό τό ἁγιασμένο ὕδωρ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἀπό τή σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Χρίσματος, μέ τό ὁποῖο ἐνδύεται ὁ νεοφωτισθείς καί φθάνοντας μέχρι τήν καταλυτική παρουσία τοῦ Παρακλήτου κατά τήν μεταβολή τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου στήν Ἀναφορά τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ζοῦμε μιά διαρκῆ Πεντηκοστή, ξεκινώντας καί πάλι ἀπό τή φιλάνθρωπη χάρη τῆς Ἐξομολογήσεως, μέχρι τό μυρωμένο λάδι τοῦ Εὐχελαίου, ἀπό τά εὐλογημένα στέφανα τῶν συζύγων στόν Γάμο καί ἀξιωνόμαστε φυσικά νά ζοῦμε ὁλάκερη τήν Πεντηκοστή κατά τό φοβερό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, πού ἀναδεικνύει τόν πήλινο ἄνθρωπο σέ μεθόριο (σύνορο) οὐρανοῦ καί Γῆς καί Διάκονο τῶν Μυστηρίων τῶν Πνευματικῶν. Ἄς κοιτάξουμε, λοιπόν, νά μή μείνουμε ὀρφανοί από τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὐχή πού ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ἔδινε στούς ἀδελφούς καί τά πνευματικά του παιδιά».

 

Μετά τή Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἀνά τήν κωμόπολη τοῦ Μοδίου καί λόγῳ τῆς πανδημίας δέν πραγματοποιήθηκε τό πλούσιο κουρμπάνι γιά ὅλο τό ἐκκλησίασμα, μέ καλούδια πού τοιμάζουν “οἱ οἰκονομάδες” καί οἱ κυρίες τῆς παραδοσιακῆς μας Ἐνορίας. Παρακαλοῦμε τόν Παράκλητο μέ τή Χάρη Του νά ἐκδιώξη τή φοβερά λοίμη τοῦ covid-19, ὣστε, σύν Θεῷ, τοῦ χρόνου νά πραγματοποιηθῆ ἡ χαρά τῆς κοινῆς τραπέζης!

 

 Περισσότερες φωτογραφίες