Xpert Slider

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ

DSC 0070Πανδήμως ἡ πόλις καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις τοῦ Λαγκαδᾶ ἑόρτασε κατά τήν 7η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. τή Σύναξη τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεπτός Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τῆς πανηγυρικῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, προεξῆρχε ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ὁ ὁποῖος πρός τοῦτο μετέβη στήν ἕδρα τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νειλουπόλεως κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Θεουπόλεως κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ καί Θερμῶν κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

DSC 0246Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία παρευρέθη πλήθος Λαοῦ καί Ἀρχόντων, ὁ ἅγιος Λαγκαδᾶ ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον καί προεχείρισε εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν Ἀρχιδιάκονό του π. Δημήτριο Κουκουλεκίδη, ἐκλεκτό Κληρικό καί ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν καί συνοδοιπόρων του.

Κατά τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ περιέγραψε τήν τιμία μορφή τοῦ Προδρόμου, ἀνεφέρθη στήν διακονία τοῦ π. Δημητρίου, τονίζοντάς του ὅτι ὀφείλει νά κρατήση καθαρή καί ἄμωμο τήν ἱερωσύνη του, καθότι ὁ κληρικός δέν εἶναι ὑπάλληλος καί κοσμικός ἐργάτης, ἀλλά οἰκονόμος τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. «Τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας, ἡμέρας ἑορτῆς καί ἐπαίνου γιά σένα, εἶπε ὁ Δεσπότης, εἶναι ἡ προετοιμασία γιά τήν προϋπάντηση τοῦ Σωτῆρος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι ἡ ἐξαγγελία καί τό κήρυγμα τῆς ἐρχομένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ μετάνοια πού ἀνοίγει τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ. Μεῖνε, λοιπόν, ἀσκανδάλιστος, προσεκτικός, μυσταγωγικός καί κατανυκτικός, πρός δόξαν Θεοῦ καί παραδειγματισμόν τοῦ Λαοῦ, πού σήμερα σέ τιμᾶ καί μετέχει ἀφειδώλευτα στή χαρά σου. Στό Ἱερό Βῆμα στέκονται Ἀρχιερεῖς, Καθηγούμενοι καί Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τούς σεβαστούς γονεῖς καί τούς φίλους σου εἶναι μάρτυρες τῆς χάριτος τῆς Ἱερωσύνης πού λαμβάνεις. Ὁ Κύριος ἄς εἶναι ὁδηγός σου, ὁ στηριγμός σου καί τό φῶς σου!»

A19A9538Ὁ ἅγιος Λαγκαδᾶ στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εὐχαρίστησε ὅλους τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς ἄρχοντες, τούς Καθηγουμένους, τούς Ἱερεῖς, τούς ἱεροψάλτες, τούς ἐκπροσώπους τῶν στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τούς πανεπιστημιακούς Καθηγητές καί τόν πολυπληθῆ εὐλογημένο Λαό γιά τήν παρουσία τους κατά τήν ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορτῆς καί τήν τιμή πού τοῦ ἔκαναν, καί προέβη καί στή χειροθεσία ἑνός νέου Ἀναγνώστου, μαθητοῦ τῆς Β΄ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ὁ ὁποῖος διακονεῖ ὡς ἱερόπαις ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μαζί μέ τούς ὡς ἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τούς μετέπειτα προσελθόντες νά εὐχηθοῦν τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη ἅγιο Λαγκαδᾶ, Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟ καί Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μιλήτου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ἔτυχον τῆς ἀβραμιαίας φιλοξενίας τόσο τοῦ Ἰδίου, ὅσο καί τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν του.

Τοῦ εὐχόμεθα ἡ ἀρχιερατεία του νά εἶναι πολύκαρπος καί καλλίκαρπος, τά δέ ἔτη του πολλά καί Θεοτίμητα!


DSC 0736Τήν ἑπομένη ἡμέρα, 8η μηνός Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, κεκλημένος ἀπό τόν ἅγιο Λαγκαδᾶ μετεῖχε καί προέστη τῆς πανηγύρεως τῆς ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης στήν Ὄσσα Λαγκαδᾶ καί στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό της, μέ συλλειτουργούς τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ καί Θερμῶν κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ καί φυσικά τόν κυριάρχη Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κ. ΙΩΑΝΝΗ.

DSC 0877Στό κήρυγμά του ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐξῆρε τήν προσφορά τοῦ νέφους τῶν Νεομαρτύρων στό Ἔθνος μας κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, τονίζοντας ὅτι μέ τό μαρτύριό τους καί τό αἷμα τους διεκήρυξαν πώς «πιστεύω στόν Θεό, σημαίνει πιστεύω στόν Χριστό, ὅποιο καί ἄν εἶναι τό τίμημα αὐτῆς τῆς μαρτυρίας καί ὁμολογίας τοῦ κάθε χριστιανοῦ ἐνώπιον ἀρχόντων καί δικαστῶν καί συνεδρίων ἀνά τήν οἰκουμένη!»

DSC 0934Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρό τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς τιμίας Εἰκόνος τῆς ἁγίας Κυράννης πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Της, ὁ ἅγιος Λαγκαδᾶ λαβών τόν λόγο τόνισε ὅτι ἡ ἁγία Κυράννα ἀπό τήν Ὄσσα σήμερα κραυγάζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι τό στοιχεῖο πού κράτησε ζωντανό τό Γένος καί τήν ταυτότητά μας. «Πρέπει σήμερα ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Ὄσσα, νά ἀκουστῆ σέ ὅλο τόν κόσμο ὅτι οἱ Ἕλληνες ξέρουν νά κρατοῦν τίς παραδόσεις τους καί νά τιμοῦν τά Ἱερά καί τά Ὅσια τῆς Πίστεώς μας, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος. Δέν χρειάζεται ὅμως νά ἀναπαυόμαστε στίς δάφνες τῶν προγόνων μας, ἀλλά ἐπιβάλλεται νά κρατήσουμε ψηλά τά λάβαρα τῆς Πίστεώς μας ὅπως τά κράτησε καί ἡ σήμερα τιμωμένη Ἁγία μέ τό ἀνδρεῖο τῆς Πίστεώς της καί τά ἔκανε ὁμολογία, βίωμα, ὕμνο καί θρίαμβο νίκης κατά τῆς ἀπιστίας».

Δεόμεθα στήν ἁγία Κυράννα, τή φίλη τῆς ἁγίας Ἀκυλίνας τῆς Ζαγκλιβερινῆς, νά στηρίζη τήν πίστη καί τό φρόνημα τοῦ Λαοῦ μας, δείχνοντάς του τόν δρόμο πρός τόν Χριστό καί τό καθῆκον πρός τήν γλυκειά μας Πατρίδα!