Xpert Slider

Η “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ

52135067487 321d867c55 w

          Ἡ ἱστορική κωμόπολις τῶν Σταγείρων καί γενέτειρα τοῦ μεγάλου φιλοσόφου Ἀριστοτέλη καυχιέται ὄχι μόνο γιά τόν μεγάλο τοῦτο βλαστό της πού σφράγισε τή σκέψη τοῦ δυτικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ μέχρι σήμερα, ἀλλά καί γιά τό ὅτι ἀνέδειξε ἀπό τά σπλάγχνα της τόν Ὅσιο Σάββα τόν Σταγειρίτη, πού ἡ μνήμη του γιορτάζεται κάθε χρόνο στίς 10 μηνός Ἰουνίου. Γιά φέτος ὅμως τό πανηγύρι τοῦ Ἁγίου Σάββα ἦταν μεγαλόπρεπο. Ὁ νέος καί ἐκλεκτός ἁγιορείτης Ἐφημέριος Σταγείρων, Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐλόγιος Τσαλαπατάνης, ὁ ὁποῖος ὁμολογουμένως ἔδωσε νέα πνευματική πνοή καί χροιά στήν Ἐνορία, ἐθεώρησε καλό νά προσκαλέση ἀπό τό θρονί Της, τήν Κυρά τῆς γεραρᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου καί συναινοῦντος τοῦ σεπτοῦ Καθηγουμένου της Παν. Ἀρχιμ. π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ἡ περίπυστη εἰκόνα τῆς Παναγίας “ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ἦρθε στά Στάγειρα γιά νά συναντήση τόν ἑορτάζοντα ὁσιομάρτυρα Σάββα τόν Σταγειρίτη.

 

Ἔτσι, στίς 7 τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 9ης Ἰουνίου τ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί μεγάλο ἀριθμό Κληρικῶν, τόσο ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη ὅσο καί ἀπό ὅμορες Μητροπόλεις, ὑπεδέχθη τήν πάνσεπτο εἰκόνα τῆς Παναγίας πού θαυματουργά σφραγίζει τό Περιβόλι Της- τήν ὅλη Ἀθωνική Πολιτεία- τήν Ὁποία μετέφεραν μέ εὐλογία τοῦ Καθηγουμένου οἱ Παν. Ἱερομόναχοι π. Πορφύριος καί Κάλλιστος Κουτλουμουσιανοί. Πολύς ὁ κόσμος στή χάρη τῆς Παντάνασσας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Νικόλαο Αὐγερινό, Γεώργιο Θαλασσινό καί Νικόλαο Κεφαλᾶ, τήν Περιφερειακή Σύμβουλο κα Κατερίνα Ζωγράφου, τόν Πρόεδρο Σταγείρων κ. Δημήτριο Φαναρᾶ, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἁριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Ἀστέριο Τζιτζιρίκα, τήν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Α΄/βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως κα Ευγενία Γιαννούση, τούς Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Κοῦκο, Χρῆστο Φυλαχτό καί Γέωργιο Λαμπράκη, τόν Διοικητή Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀρναίας κ. Γεώργιο Χαϊδευτό καί τούς Διοικητές Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἱερισσοῦ, κ. Διαμαντῆ Ταραζᾶ καί Ἀρναίας κ. Παντελῆ Ἀλβανό, κ.ἄ..

          Τιμές στήν Ἁγία Εἰκόνα ἀπέδωσε ἡ Φιλαρμονική Ἱερισσοῦ, ἡ ὁποία τόν τελευταῖο καιρό δυναμικά συγκροτεῖται μέ χοράρχη τόν ἀρχιμουσικό κ. Χάρη Προδρομίδη. Ἔτσι, ὁ Σεβασμιώτατος μέ λιτανευτική πομπή καί ὑπό τούς ἤχους τῆς Μπάντας μετέφερε, ἀκουλουθούντων τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων καί τοῦ Λαοῦ, τό Ἱερό Σέβασμα στόν πάνσετπο Ἱερό Ναό τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σταγείρων, ὅπου ὁ ὁσιομάρτυς Σάββας Τήν περίμενε. Μπροστά ἀπό τόν Ἱερό Ναό καί δή στόν προαύλειο χῶρο του ὁ Μητροπολίτης μας προέβη σέ μιά εὐχάριστη ἔκπληξη: Κατά παράκληση τοῦ χοράρχου τῆς Μπάντας καί ἐπειδή τά μουσικά ὄργανα αὐτῆς εἶναι τά περισσότερα πεπαλαιωμένα, ἐδώρισε ἕνα Σαξόφωνο τό ὁποῖο μέ ὑπόδειξη τοῦ κ. Προδρομίδη παραγγέλθηκε καί μεταφέρθηκε ἀπό τόν γνωστό μουσικό Οἶκο ΝΑΚΑ. Τό ὄργανο παρεδόθη ἐνώπιον τοῦ κ. Δημάρχου στόν Πρόεδρο τοῦ Α.Π.Κ. κ. Ἀστέριο Τζιτζιρίκα, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Μπάντα. Μετά τίς εὐχαριστίες τοῦ κ. Προέδρου καί ὑπό τούς ἤχους τῶν κωδωνοστασίων τοῦ Ναοῦ, ἡ λιτανευτική ὁμήγυρις εἰσῆλθε στόν Ἱερό Ναό ὅπου ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας, τοῦ γεγονότος τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, γιατί τήν ἑπομένη ἡμέρα (10η Ἰουνίου τ.ἔ.) ἦταν ἡ Ἀπόδοσή Της, καί φυσικά τοῦ ὁσιομάρτυρα Σάββα τοῦ Σταγειρίτου.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στή βιοτή καί τό Μαρτύριο τοῦ ὁσίου Σάββα πού γεννήθηκε στά Στάγειρα περί τό τέλος τοῦ 18ου αἰῶνος. Κατόπιν, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, τόν βρίσκουμε νά ἀσκεῖται ὡς μοναχός στήν ἱερά ἁγιορείτικη Μονή τοῦ Κωνσταμονίτου, ἡ ὁποία διατηρεῖ ἀρρήκτους πνευματικούς δεσμούς μέ τά Στάγειρα, γενικότερα μέ τή Χαλκιδική καί εἰδικά μέ τήν πόλη τῆς Ἀρναίας πού ὡς Πολιοῦχο της ἔχει τόν ἅγιο ἔνδοξο Ἀρχιδιάκονο καί Πρωτομάρτυρα Στέφανο, μέ Παλλάδιό της τόν ὁμώνυμο ἱστορικό καί ὑπερμεγέθη ἱερό Του Ναό.

Ὁ Ὅσιος Σάββας, συνέχισε ὁ Δεσπότης μας, στήν ἐρημική καί ὀρεινή θέση τῆς Μονῆς προετοιμαζόταν νά λάβη καί τό στεφάνι τοῦ Μαρτυρίου. Δεν τοῦ ἀρκοῦσε μόνο τό στεφάνι τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀκτημοσύνης καί τῆς παρθενίας, ἀλλά προετοιμαζόταν καί γιά τό Μαρτύριο τοῦ αἵματος. Ὁ μοναχός Δοσίθεος Κωνσταμονίτης ὁ Λέσβιος ἔχει καταγράψει στόν ὑπ’ ἀριθμ. 123 χειρόγραφο Κώδικα τῆς Μονῆς, πού καί σήμερα κοσμεῖ τή Βιβλιοθήκη της, τή διήγηση τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Σάββα, καθ’ ὅτι γνωρίζουμε καί ἀπό τά “Ἱστορικά τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Χαλκιδικῆς” ὅτι κατά την Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ὁ ὅσιος Σάββας ἀπεσταλμένος ἀπό τήν Ἀθωνική Πολιτεία μαζί μέ ἄλλους τέσσαρες Πατέρες ποτίζει μέ τό αἷμα Του τή Χαλκιδική μεταξύ Μονῆς Ζωγράφου καί Ἱερισσοῦ. Εἶναι τρανή ἀπόδειξις τό Μαρτύριο τοῦ ὁσίου Σάββα ἀπό τούς Τούρκους κατά τήν Ἐπανάσταση του 21 ὅτι τό ράσο ὑπῆρξε τό προζύμι πού ἐζύμωσε τόν ἄρτο τῆς θυσίας τῆς ἐπαναστατημένης Ρωμιοσύνης κατά τό ’21 καί δικαίως ἡ Τοπική Ἐκκλησία, τά Στάγειρα, καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ καυχιέται γιά αὐτή τή θυσία.

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Προορισμός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά γεννᾶ Ἁγίους καί νά γίνεται διηνεκῶς Μήτρα Ἁγιότητος, μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τῆς ὁποίας θά προσφέρωνται τίμιοι Φίλοι τοῦ Θεοῦ, Ὅσιοι, Ἀπόστολοι, Ἁγνά καί Ἱερά Σφάγια-Μάρτυρες, γιά νά πληθαίνη ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀλλοίμονο στήν Ἐκκλησία πού δέν γεννᾶ Ἀγίους καί δέν ἀποβαίνει Μήτρα Ἁγιότητος! Τότε ἴσως ἔχει χάσει τήν περπατησιά καί τόν προορισμό Της».

Μετά τό πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν προσφέρθηκε σέ ὅλους τό γνωστό ἀγιορείτικο κέρασμα καί ἡ πνευματική εὐωχία σκέπασε ὄχι μόνο τήν ἐνορία τῶν Σταγείρων, ἀλλά καί ὅλη τή Μητρόπολή μας, ἡ ὁποία ἐπαινώντας τόν π. Εὐλόγιο Τσαλαπατάνη εὐγνωμονεῖ τήν Ἁγιορείτική Μονή τοῦ Κουτλουμουσίου γιά τήν ἀγάπη της στήν Τοπική μας Ἐκκλησία καί εὐρύτερα.Περισσότερες φωτογραφίες