Xpert Slider

ΝΕΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΑΝΟΥ Ο π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΑ

 52253725100 f315b6940e c

     Σήμερα, Κυριακή 31η Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους, ἡ Ἐνορία Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Στανοῦ ἔζησε μοναδικές στιγμές πού σίγουρα θά καταγραφοῦν στή βίβλο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἱστορικός θά ἀντλήση ἀπό τήν ἡμέρα ἐτούτη τίς πηγές καί τά ἐπιχειρήματά του. Μετά ἀπό 57 χρόνια εὐόρκου καί εὐλογημένης διακονίας, ὁ μέχρι σήμερα Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδεσιμολογιώτατος π. Νικόλαος Χαλκιᾶς παρέδωσε τή διοικητική καί πνευματική σκυτάλη  στόν νέο φέρελπι Ἐφημέριό της Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα, γέννημα καί θρέμμα τοῦ Στανοῦ.

     Τή λαμπρή αὐτή ἡμέρα τῶν ὅλων Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση καί φυσικά ἀπό τούς μετέχοντες στήν ὅλη χαρά Αἰδ. π. Νικόλαο καί π. Κωνσταντῖνο. Δέν ὑπῆρξε ἕνα μέλος τῆς Ἐνορίας πού νά μή μετεῖχε στό σημερινό γιορτάσι, γιατί ἔτσι τελικά ἡ ἡμέρα αὐτή κατέληξε. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Γιῶργος Θαλασσινός καί Νῖκος Αὐγερινός, ὁ Τοπικός Πρόεδρος κ. Δημήτριος Γερακούδης, ἡ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Εὐδοκία Κασαμπαλῆ, Πρόεδροι Τοπικῶν Συλλόγων, ἅπαντες οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι κ.ἄ. Τό Ἀναλόγιο τῆς Ἐνορίας- πέραν τῶν Τοπικῶν Ἱεροψαλτῶν- κόσμησαν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Παλαιοχωρίου κ. Δημήτριος Σιῶμος καί ὁ κατά σάρκα υἱός τοῦ ἀπερχομένου π. Νικολάου, Ἐκπαιδευτικός κ. Ἀθανάσιος Χαλκιᾶς. Μεγάλη ἐντύπωση προξένησε τό γεγονός ὅτι ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἐκκλησιάσματος ἦταν νέοι ἄνθρωποι μέ τά παιδιά τους στά χέρια, ἀφοῦ ὁ Στανός ἔχει τήν πρωτιά στήν Ἱερά μας Μητρόπολη τοῦ πλέον πολύτεκνου Χωριοῦ.

     Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος παίρνοντας τό λόγο ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ π. Νικολάου γιά τήν πολυετῆ, εὔορκη καί πολύκαρπη διακονία του καί ἐπιπλέον παρουσίασε μέ θερμά λόγια τόν νέο πολλά ὑποσχόμενο Ἐφημέριο.

     Σέ τρία σημεῖα ὁ Σεβασμιώτατος στήριξε τήν προσλαλιά του:

    α. Παρετήρησε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία αἰῶνες τώρα μαρτυρεῖ ὅτι ἡ ἱερατική διακονία ἐμφυσήθηκε ἀπό τόν Κύριό μας στούς Δώδεκα Ἀποστόλους καί ἡ καταγωγή της εἶναι καθαρά θεία. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄλλωστε τό εἶπε στούς Δώδεκα: «Δέν μέ ἐξελέξατε ἐσεῖς, ἀλλά ἐγώ σᾶς ἐξέλεξα καί σᾶς ἐγκατέστησα στό ὑψηλό ἔργο σας…» (Ἰωάν. ιε΄ 16). Ὁ Κληρικός, λοιπόν, εἶπε ὁ ὁμιλητής, εἶναι σκεῦος ἐκλογῆς, κατά τόν Θεῖο Παῦλο, πού ὁ Κύριος τόν τοποθετεῖ στά Ἅγια τῶν Ἁγίων γιά νά διακονῆ τήν Ἁγιοτριαδική Θεότητα.

    β. Ὁ π. Νικόλαος Χαλκιᾶς, υἱός Ἱερέως- τοῦ πατρός Ἀθανασίου Χαλκιᾶ- λευκαμένος ἀπό τήν ὑπηρεσία του στό Θυσιαστήριο δικαίως μπορεῖ νά ὑποστηρίξη μέ τόν οὐρανοβάμονα Παῦλο: «Ἐάν ἔχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς καί δασκάλους κατά Χριστόν, δέν ἔχετε ὅμως πολλούς πατέρες. Ἐμένα ἔχετε πνευματικό Πατέρα. Γιατί μέ τή Χάρη πού μοῦ ἔδωσε ἡ κοινωνία καί ἡ σχέση μου μέ τόν Χριστό, διαμέσου τοῦ Εὐαγγελίου ἐγώ σᾶς ἐγέννησα πνευματικά» (Α΄ Κορ. δ΄ 15)! Τά πάντα κραυγάζουν στόν Στανό ὅτι εἶναι πνευματικά γεννήματα τοῦ π. Νικολάου καί καθένας καί καθεμμιά ἀποτελοῦν πνευματικό τόκο καί τέκνα τοῦ ἰδίου. Τούς βάπτισε, τούς πάντρεψε, τούς κοινώνησε, τούς ἐξομολόγησε, κήδεψε τούς κεκοιμημένους, τούς ἔμαθε Βυζαντινή Μουσική καί τούς στήριξε πνευματικά. Καί

    γ. Δικαιοῦται γιά ὅλα αὐτά νά ἀνακράξη μαζί μέ τόν Μεγάλο Ταρσέα: «Ἔχω ἀγωνιστῆ τόν καλόν ἀγῶνα γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔχω φτάσει στό τέλος τοῦ δρόμου μου καί τῆς τηρήσεως τοῦ ὑψηλοῦ μου καθήκοντος. Ἔχω διαφυλάξει τήν πίστη. Λοιπόν, μοῦ ἐπιφυλάσσεται ὁ στέφανος, πού ἀνῆκει ὡς βραβεῖο στή δικαιοσύνη καί στήν ἀρετή, τόν ὁποῖο θά μοῦ δώση σάν ἀνταμοιβή ὁ Κύριος κατά τήν ἔνδοξη ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὁ μόνος δίκαιος Κριτής!» (Β΄ Τιμ. δ΄ 7).

    Ὁ παπα-δάσκαλος π. Νικόλαος, ὁ ρέκτης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ θεολόγος, ὁ ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ἀπέρχεται καί τό ἔργο του εἶναι ἡ λαμπρά σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς του.

     Γιά τόν π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι εἶναι πνευματικό ἀνάστημα τοῦ προκατόχου του κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ καί τοῦ νῦν Ἐπισκόπου Μπουκόμπας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Μαϊδώνη. Ἐπί 17 χρόνια διακόνησε θεοτίμητα τήν Ἐκκλησία καί μάλιστα τή δεύτερη Ἐνορία τῆς Ἀρναίας, δηλαδή τούς Ἁγίους Ἀναργύρους. Ἔντιμος, ἀφιλοκερδής, ἐκλεκτός οἰκογενειάρχης καί ἐξαίρετος Λειτουργός περικοσμεῖ τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, τιμῶντας τόν Ἐπίσκοπό του. Ἦρθε ἡ ὥρα νά πάρη τό τιμόνι τῆς γενέτειράς του καί κατά τούς ἀρχαίους Ἕλληνες «Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι»!

    Καλωσώρισε, τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος τόν π. Κωνσταντῖνο, λέγοντάς του ὅτι καλεῖται νά ὁδηγήση τό καράβι τῆς Τοπικῆς Ἐνορίας πιότερα δυναμικά ἀπό τόν π. Νικόλαο, σεβόμενος τό ἔργο τοῦ προκατόχου του. Στόν δέ π. Νικόλαο ὁ Ἐπίσκοπός μας, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιά τό ἔργο του, δώρισε ἕνα ζεῦγος ἱερατικά ἐπιμάνικα, μέ κεντημένο στό ἕνα τόν Κύριο καί στό ἄλλο τήν Παντάνασσα Μητέρα Του!

    Κατόπιν ὁ π. Νικόλαος ἀπηύθυνε εὐχαριστήριο λόγο στόν Ἐπίσκοπο καί τό ποίμνιό του, διαγράφοντας τήν ὅλη πορεία του μέχρι τά σήμερα. Τά μάτια του δάκρυσαν καί τά χέρια του ἔτρεμαν ἀπό συγκίνηση…

    Κατόπιν τόν λόγο πῆρε ὁ π. Κωνσταντῖνος πού ἔνδακρυς εὐχαρίστησε τόν Θεό, τήν Κυρία Θεοτόκο, τόν Μητροπολίτη του καί κυρίως τόν προκάτοχό του π. Νικόλαο, καθότι τυγχάνει πνευματικό του ἀνάστημα!

    Ἐν συνεχείᾳ ἐκ μέρους τοῦ Τοπικοῦ Προέδρου, τῶν Συλλόγων Γυναικῶν Στανοῦ, Ἀθλητικοῦ καί Πολιτιστικοῦ, ὡς καί τῆς  Ἐπιτροπῆς τοῦ Φιλοπτώχου εὐχαρίστησε καί ἔπλεξε τόν ὕμνο καί τόν ἔπαινο στόν ἀπερχόμενο π. Νικόλαο ἡ κ. Εὐδοκια Κασαμπαλῆ, ἐπιδίδοντας ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τιμητική πλακέτα στόν π. Νικόλαο καί ἐκ μέρους ὅλων μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐνῶ εὐχαριστῶντας τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν σοφή, ὅπως εἶπε, τοποθέτηση στήν Ἐνορία τοῦ π. Κωνσταντίνου Ἀγούλα, προσέφερε στόν νέο Ἐφημέριο ἕναν Ἐπιστήθιο Σταυρό.

    Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στόν ἀπερχόμενο Ἐφημέριο εἰς ἀνάμνησιν καί εὐχαριστία γιά τούς ἀγῶνες του καί μία ἱερά εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν π. Κωνσταντῖνο ἀντιστοίχως, ἐκφράζοντας ἔτσι τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν τοποθέτησή του ὡς Ἐφημερίου στό Χωριό. Τίς ὅλες ἐκδηλώσεις ἔκλεισε ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Βαλιάνος, ὁ ὁποῖος μέ συγκίνηση εὐχαρίστησε τόν πολιό Ἐφημέριο, ἀλλά καί καλωσώρισε τόν π. Κωνσταντῖνο Ἀγούλα στήν Ἐνορία τοῦ Στανοῦ. Μεγάλη ἱκανοποίηση στό Ἐκκλησίασμα προξένησε ἡ ἀναφορά τοῦ κ. Δημάρχου στή μέχρι τώρα διακονία τοῦ π. Κωνσταντίνου στήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, καθότι τυγχάνει νά εἶναι ἡ Ἐνορία του, στήν ὁποία μάλιστα διακόνησε μέχρι τῆς κοιμήσεώς του ὡς Ἐπίτροπός της καί Ταμίας, ἐπιλεγμένος ἀπό τόν π. Κωνσταντῖνο, ὁ ἀείμνηστος πατέρας του Θεολόγος Βαλιάνος, ὁ προσφιλέστατος σέ ὅλους μας Λάκης Βαλιάνος!

    Τέλος μέ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου μας ἐψάλη «Πολυχρόνιο» στόν π. Νικόλαο ἀπό Κλῆρο καί Λαό, σέ ἀναγνώριση τῆς καρποφόρου καί ὑποδειγματικῆς διακονίας του στόν Τόπο…

    Ἡ συγκίνηση περίσσεψε, ἀλλά καί οἱ ἐλπίδες ξαναφούντωσαν!

Ἄξιοι καί οἱ δυό τους!


Created with Flickrset for Joomla.