Τό Ἱερό Μυστήριο διακονοῦν 32 περιοδεύοντες Πνευματικοὶ Ἐξομολόγοι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.