Ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους & Ἀρδαμερίου σέ συνεργασία μέ τήν Πρωτοβουλία Γονέων «Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» τῆς  ὀργανώνει σειρά ἐνημερωτικῶν Ἀντιαιρετικῶν Ὁμιλιῶν, ὡς ἀπάντηση στήν ἀπειλή τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, κάθε Δευτέρα στίς 6.30 μ.μ. στήν αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στήν Ἀρναία, μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ὑπεύθυνο γιά τά θέματα τῶν αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄλλους ὁμιλητές.

Τά θέματα πού θά ἀναπτυχθοῦν εἶναι:

α. Ἡ ἐξωχριστιανική ἀπειλή, Ἰσλάμ, Βουδισμός, Ἰνδουϊσμός, Νεοσατανισμός, Ἀποκρυφισμός, Νέα Ἐποχή, Νεοειδωλολατρεία, Ἐναλλακτικές Θεραπεῖες, Πολεμικές Τέχνες κ.ἄ.

β. Ἡ ἐσωχριστιανική ἀπειλή, Παπισμός, Οὐνία, Προτεσταντικές παραφυάδες, Εὐαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Χιλιαστές κ.ἄ.

γ. Παρουσίαση τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί ὁριοθέτηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπέναντι στήν πλάνη καί τήν αἵρεση.

δ. Τρόποι ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων.

Οἱ σύγχρονες αἱρέσεις εἶναι ψυχοναρκωτικά, πού ἀπειλοῦν τό πολιτισμό μας καί ἔχουν ἐπιπτώσεις στά ἄτομα τίς οἰκογένειες καί τήν κοινωνία.

Ἡ παρουσία τῶν χριστιανῶν καί κυρίως τῶν νέων γονέων εἶναι ἀπαραίτητη γιά ἐνημέρωση καί ὀργάνωση τῆς ἅμυνάς μας.

Στό παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ἡ εἰσαγωγική ὁμιλία γιά τά θέματα τῶν αἱρέσεων: